Navigácia

Obsah

Organizácie

Základná škola s vyucovacím jazykom madarským

  skolaZákladná škola s vyučovacím jazykom maďarským pre 1.--9. ročník je umiestnenáv samostatnom areáli medzi obcami Baloň a Čiližská Radvaň, jeho súčasťou je športovýareál s atletickou dráhou, futbalovým ihriskom, telocvičňa, ďalej je tu školská jedáleň,školský klub.

Škola je vybavená špecializovanými jazykovými učebňami, učebňami pre výpočtovú techniku. Celková úžitková plocha zariadenia je 34321 m². Objekty ZŠ boli vybudované v roku 1960 a v súčasnosti je už nutná rekonštrukcia niektorých stavebných častí. ZŠ v šk. roku 2005/06 navštevovalo 377 žiakov, v šk. roku 2006/07 358 žiakov, prevádzku zabezpečuje 41 zamestnancov. II. stupeň navštevujú aj žiaci z obcí Kľúčovec, Ňárad, Pataš, Medveďov, Sap a Ižop (m.č. mesta Veľký Meder).

Žiaci sa zapájajú do záujmovej činnosti, ktorú ZŠ zabezpečuje v spolupráci so ZUŠ vo Veľkom Mederi. V ponuke záujmových krúžkov je divadelný krúžok, krúžok ľudového tanca, spevácky krúžok. Vedenie ZŠ organizuje viaceré podujatia, napr. slávnostnú akadémiu pre rodičov na konci školského roka, tábor šikovných rúk počas letných prázdnin, vydáva školský časopis Medzi štyrmi stenami, pripravuje výstavy výtvarných prác žiakov. Žiaci vystupujú s vlastným programom na deň dôchodcov, Deň matiek, na Vianoce. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským je situovaná v strede obce, v samostatnom objekte. Navštevuje ju 40 detí, kapacita zariadenia je 45 detí. V areáli materskej školy je detské ihrisko. Objekt bol v roku 2000 rekonštruovaný.