Navigácia

Obsah

Samospráva

Obecný úrad

obecný úrad

 

 

 

 

Stránkové dni :

Pondelok 7.30 – 12.00 13.00 - 16.00
Utorok 7.30 – 12.00 13.00 - 16.00
Streda 7.30 – 12.00 13.00 - 17.00
Štvrtok 7.30 – 12.00 13.00 - 16.00
Piatok 7.30 - 13.00  

 

Prednostka obecného úradu: 

Nagy Szilvia
účtovníčka, sociálne veci
tel: 031/5506-901
email: obec.radvan@gmail.com

Úradníci:

Csicsay Tünde
Mzdová účtovníčka, pracovnoprávne oddelenie
tel:031/5541-183
fax:031/5541202
obec.radvan@gmail.com

Szoboszlai Anita
Matrika, overenie listín, evidencia obyvateľstva
tel:031/5541-183
fax:031/5541-202
obec.radvan@gmail.com

Ing. Kiss Erzsébet
Verejné obstarávanie, príprava projektov, evidencia druhotných surovín – EKO dvor
tel:031/5506-9013
obec.radvan@gmail.com

Sági Mónika Mgr.
osvetárka
tel: 0918/405 536
kh.radvan@gmail.com

 

Kertészová Emma-stavebný úrad

tel. 031/5541 183

Stránkové dni:

pondelok: 8:00 - 12:00 

                  13:00 - 16:00