Aktuality

Výberové konanie!
10-Apr-2017 - Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ Móra Kóczána s VJM v Čil. Radvani!
Viac...
Výberové konanie!
10-Apr-2017 - Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ Móra Kóczána s VJM v Čil. Radvani!
Viac...
Harmonogram
15-Mar-2017 - Harmonogram
Jarné upratovanie!
10-Mar-2017 - Jarné upratovani v obci bude 14. marca 2017! Zbierame v domácnosti sa nachádzajúci odpad / matrace,postele, kreslá, stoličky, textil/ objemný odpad atď. Nezbierame: rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad Žiadame obyvateľov obce,aby odpad vyložili pred domom ráno na 7,30 hodinu, a mi s nákladným autom IVECO pozbierame.
Vianočný pozdrav
21-Dec-2016 - Vianočný pozdrav
Oznámenie
07-Nov-2016 - Cestovný poriadok
Oznámenie
07-Nov-2016 - Cestovný poriadok
Oznámenie
04-Nov-2016 - Jesenné upratovanie
Oznámenie
12-Sep-2016 - Oznámenie
Upozornenie
29-Apr-2016 - Upozornenie
Jarné upratovanie
20-Apr-2016 - Jarné upratovanie
Voľby do NR SR 2016
07-Dec-2015 - Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec.radvan@gmail.com
Voľby
16-Nov-2015 - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
Voľby
16-Nov-2015 - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
Voľby
16-Nov-2015 - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
Jesenné upratovanie
13-Oct-2015 - Jesenné upratovanie
Pravidelná autobusová doprava
25-Aug-2015 - Veľký Meder - Győr
Pravidelná autobusová doprava
25-Aug-2015 - Győr - Veľký Meder
Oznam!
04-Jun-2015 - Zverejnenie údajov a dokumentov vo veci Ziadosť o rozšírenie farmy odstavčiat Vrbina v záložke "samospráva-verejnoprávne dokumenty"!
Pozvánka na den detí!
01-Jun-2015 - Obec Ciližská Radvan Vás srdečne pozýva na Den detí dna 5. júna 2015 od 16:00 hodiny na dvore za hostinec Fekete.
Oznam!
27-May-2015 - Obvodná detská lekárka MUDr. Szerdová oznamuje, že dna 29. mája 2015 nebude ordinovať v Cil. Radvani. Zastupovanie v Dolnom Stáli MUDr. Ladzianska od 07:20 do 12:00 hodiny.
Rybárske preteky pre deti!
25-May-2015 - Rybárske preteky a slávnostné odovzdanie detského ihriska dna 30.05.2015 o 7:30 hodine.
Zverejnenie zámeru prenájmu č. 4/2015
13-May-2015 - Zverejnenie zámeru prenájmu č. 4/2015
Zverejnenie zámeru prenájmu č. 4/2015
13-May-2015 - Zámer prenájmu č. 4/2015 na priamy prenájom miestností v zdravotnom stredisku!
Prípravné aktivity
04-May-2015 - Prípravné aktivity
Prípravné aktivity
04-May-2015 - Prípravné aktivity
Prípravné aktivity
04-May-2015 - Prípravné aktivity
Prípravné aktivity
04-May-2015 - Prípravné aktivity
Prípravné aktivity
04-May-2015 - Prípravné aktivity
Informácia !!!
02-Apr-2015 - Jarné upratovanie
Informácia !!!
13-Mar-2015 - Informácia !!!
Preskúšanie sirén - Oznámenie!
04-Mar-2015 - Oznamujeme obyvateľov, že akustická skúška poplachových sirén sa vykonáva až do odvolania vždy v druhý piatok v mesiaci o 12:00 h dvojminútovým stálym tónom poplachových sirén.
Oznam!
17-Feb-2015 - Aerobic - každý štvrtok od 19:30 hod. v kultúrnom dome.
Verejná ponuka - zámer č. 1/2015
16-Feb-2015 - Ponuka nájmu miestnosti v zdravotnom stredisku!
Verejná ponuka - zámer č. 1/2015
16-Feb-2015 - Verejná ponuka - zámer č. 1/2015
Harmonogram - zber druhotných surovín
29-Dec-2014 - Harmonogram - zber druhotných surovín 2015
Zmena správnych poplatkov od 1.10.2012
16-Oct-2012 - Zákonom č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺ?a zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sú zmenené správne poplatky aktuálne aj pre Obec Čiližská Radva?.
Viac...
Hladaj