Navigácia

Obsah

Testovanie COVID 19 - 12. kolo!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 10. apríla 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 18:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber pred prestávkou 11:30 hod. Posledný odber 17:30 hod.

 

Testovanie COVID 19 – 11. kolo!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 3. apríla 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 18:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber pred prestávkou 11:30 hod. Posledný odber 17:30 hod.

Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!

 

Testovanie COVID 19 – 10. kolo - Pozor zmena!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 27. marca 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 18:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber pred prestávkou 11:30 hod. Posledný odber 17:30 hod.

Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!

 

 
 
Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektrických spotrebičov sa uskutočňuje 19. marca 2021, piatok.
 

Testovanie COVID 19  -   9.kolo!!!!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 20. marca 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber v predpoludní bude o 11:30 hod. a popoludní posledný odber pred prestávkou 16:30 hod. Od 17:00 hod. – do 18:00 hod. prestávka, večer posledný odber 19:30 hod.

Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!

 

 

POZOR!!!

Podvodníci Vás opäť ohrozujú, osobne vyhľadávajú seniorov pod mienkou realizácie sčítania obyvateľov, snažia sa dostať do bytu, či do domu a následne využijúc dôverčivosť a nepozornosť seniorov okrádajú ich. V takomto prípade najskôr treba vyzvať takýchto podvodníkov, aby išli preč a potom sa obrátiť na POLÍCIU (volať na číslo 158).

fg

 

Obecný úrad oznamuje, že dňa 13. marca 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber v predpoludní bude o 11:30 hod. a popoludní posledný odber pred prestávkou 16:30 hod. Od 17:00 hod. – do 18:00 hod. prestávka, večer posledný odber 19:30 hod.

Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!

 

Oznam!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov v mesiaci marec 2021 v obci Čiližská Radvaň. Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 22. 3. 2021 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 575 a to v dňoch utorok až sobota, v čase od 07:30 do 15:00 hod. Odčítaný stav môžete nahlásiť aj na e-mailovú adresu stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk.

 
Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technického číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3. Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31. 3. 2021 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.
 
Testovanie COVID 19 - 7. kolo!
 
Obecný úrad oznamuje, že dňa 03. marca 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.
Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber v predpoludní bude o 11:30 hod. a popoludní posledný odber pred prestávkou 16:30 hod. Od 17:00 hod. – do 18:00 hod. prestávka, večer posledný odber 19:30 hod.
Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!
 
požiar
Testovanie COVID 19 - 6. kolo!
 
Obecný úrad oznamuje, že dňa 27. februára 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.
Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber v predpoludní bude o 11:30 hod. a popoludní posledný odber pred prestávkou 16:30 hod. Od 17:00 hod. – do 18:00 hod. prestávka, večer posledný odber 19:30 hod.
Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!

Upozornenie!

upozornenie

Oznam!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 20. februára 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber v predpoludní bude o 11:30 hod. a popoludní posledný odber pred prestávkou 16:30 hod. Od 17:00 hod. – do 18:00 hod. prestávka, večer posledný odber 19:30 hod.

Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!

 

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš sa uskutoční 19. februára 2021 /piatok/ v ranných hodinách.

Oznamujeme obyvateľom obce, že pracovníci ZSE od zajtra t.j. od 19. februára 2021 začínajú odpočítať stav elektromerov. Vzhľadom na súčasnú situáciu žiadajú podľa možnosti vyvesiť na bránu odpočítaný stav elektromera.


sk

Chráňme prírodu pred požiarmi

Vážení spoluobčania!

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého

a teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre vznik požiarov a ich rozšíreniu. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny vzniku požiarov a poskytujeme Vám rady, ako tieto riziká podstatne znížiť.

Občanom sa zakazuje:

a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Občania sú povinní: Ak drevený odpad nie je možné zhodnotiť iným spôsobom resp. spáliť v palivových spotrebičoch, spáli sa na voľnom priestranstve pri dodržaní najmä týchto opatrení:

a) spaľovanie nevykonávať v období dlhotrvajúceho suchého počasia,

b) miesto spaľovania zvoliť a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k samovoľnému rozširovaniu požiaru, okolie ohniska zbaviť horľavých materiálov,

c) spaľovať len za bezveterného počasia a spaľovať len po menších množstvách,

d) vykonávať kontrolu miesta spaľovania v priebehu spaľovania i po jeho skončení,

e) mať k dispozícii zásobu vody, potrebné náradie a spojovacie prostriedky a po skončení spaľovania poliať spálenisko v dostatočnom množstve vodou.

Právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám sa zakazuje:

a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,

c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby sú povinné pred začatím spaľovania oznámiť na linku tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok.

Veríme, že si uvedomujete škodlivý vplyv požiarov v prírodnom prostredí, a vykonáte všetko

preto, aby sa každoročné vypaľovania a požiare neopakovali.

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Testovanie COVID 19-12. kolo - COVID 19 tesztelés 12. forduló!

Testovanie COVID 19-12. kolo - COVID 19 tesztelés 12. forduló! celý text

ostatné | 8. 4. 2021 | Autor:

Testovanie COVID 19-11. kolo - COVID 19 tesztelés 11. forduló!

Testovanie COVID 19-11. kolo - COVID 19 tesztelés 11. forduló! celý text

ostatné | 31. 3. 2021 | Autor:

Testovanie COVID 19-10.kolo-Pozor zmena! COVID 19 tesztelés-10. forduló-Figyelem változás!

Testovanie COVID 19-10.kolo-Pozor zmena! COVID 19 tesztelés-10. forduló-Figyelem változás! celý text

ostatné | 25. 3. 2021 | Autor:

Pozvánka na 1. zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő testület 1. ülésére!

Pozvánka na 1. zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő testület 1. ülésére! celý text

ostatné | 22. 3. 2021 | Autor:

Zber druhotných surovín - Hulladékok begyűjtése!!!

Zber druhotných surovín - Hulladékok begyűjtése!!! celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor:

Testovanie COVID 19 - COVID 19 tesztelés 9. kolo/forduló!

Testovanie COVID 19 - COVID 19 tesztelés 9. kolo/forduló! celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor:

Pozor podvodníci - Vigyázat csalók!!!

Pozor podvodníci - Vigyázat csalók!!! celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor:

Testovanie COVID 19 - 8.kolo - COVID 19 tesztelés 8. forduló !

Testovanie COVID 19 - 8.kolo - COVID 19 tesztelés 8. forduló! celý text

ostatné | 12. 3. 2021 | Autor:

Oznam/Értesítés!

Oznam/Értesítés! celý text

ostatné | 5. 3. 2021 | Autor:

Ochrana pred požiarmi - Tűzvédelem!

Ochrana pred požiarmi - Tűzvédelem! celý text

ostatné | 4. 3. 2021 | Autor:

Testovanie COVID 19 - COVID 19 tesztelés!

Testovanie COVID 19 - COVID 19 tesztelés! celý text

ostatné | 25. 2. 2021 | Autor:

Upozornenie-Figyelmeztetés!

Upozornenie-Figyelmeztetés! celý text

ostatné | 25. 2. 2021 | Autor:

Tesztelés COVID 19 – Testovanie na COVID 19!

Tesztelés COVID 19 – Testovanie na COVID 19! celý text

ostatné | 19. 2. 2021 | Autor:

Oznam - Értesítés!

Oznam - Értesítés! celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor:

Oznam - Értesítés!

Oznam - Értesítés! celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor:

Sčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021

Sčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021 celý text

ostatné | 15. 2. 2021 | Autor:

Testovanie COVID 19 - IV. kolo 13. február 2021-COVID 19 tesztelés 2021. február 13

Testovanie COVID 19 - IV. kolo 13. február 2021-COVID 19 tesztelés 2021. február 13 celý text

ostatné | 11. 2. 2021 | Autor:

Cielené testovanie COVID 19 - COVID 19 célirányos tesztelés!

Cielené testovanie COVID 19 - COVID 19 célirányos tesztelés! celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:

COVID 19 tesztelés - Testovanie COVID 19!!!

COVID 19 tesztelés - Testovanie COVID 19!!! celý text

ostatné | 29. 1. 2021 | Autor:

Harmonogram-testovanie COVID 19 - Javasolt időpontok a COVID 19 tesztelésre!

Harmonogram-testovanie COVID 19 - Javasolt időpontok a COVID 19 tesztelésre! celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor:

Oznam - Értesítés!

Oznam - Értesítés! celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor:

Testovanie Covid 19 - Covid 19 tesztelés!

Testovanie Covid 19 - Covid 19 tesztelés! celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor:

Harmonogram/Ütemterv

Harmonogram zberu druhotných surovín 2021
A másodlagos nyersanyagok begyűjtése 2021 celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor:

Oznam/Értesítés!

Obecný úrad je zatvorený. Súrne matričné prípady hlásiť na tel. č. 0911/216 957. Vývoz odpadovej vody tiež nahlášiť telefonicky a uhradiť na účet č. SK97 0200 0000 0000 1802 0122, var. symbol: číslo rodinného domu , 1 vývoz/13,-- EUR.
Ďakujeme!
A községi hivatal a járványügyi helyzet miatt zárva tart. Sürgős anyakönyvi esetekben a 0911/216 957 –es telefonszámon lehet időpontot egyeztetni. Szennyvízszívatást is kérjük telefonon bejelenteni és az illetéket 13,-- EUR befizetni a következő
számlaszámra: SK97 0200 0000 0000 1802 0122 , var. symbol: a házszámot kérjük beírni!
Köszönjük!
celý text

ostatné | 5. 1. 2021 | Autor:

Oznam/Értesítés!

Oznam/Értesítés! celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor:

Oznam!


ostatné | 18. 12. 2020 | Autor:

Vianočný pozdrav!

Vianočný pozdrav! celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor:

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, opotrebovaných akumulátorov, vyradených elektrospotrebičov, papiera a textílie sa uskutoční 18. decembra 2020, piatok. celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor:

Mikuláš!!!

Mikuláš!!! celý text

ostatné | 2. 12. 2020 | Autor:

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že obecný úrad a zberný dvor budú dňa 16.novembra 2020 zatvorené! celý text

ostatné | 13. 11. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 3
posledná