Navigácia

Obsah

Oznam!

Oznamujeme obyvateľov obce, že v čase od 25. októbra do 5. novembra 2021 budú v obci prebiehať preventívne protipožiarne kontroly. Kontroly budú vykonávať zamestnanci obce a dobrovoľný hasiči. Plánovaná kontrola bude od číslo domu 132 do číslo domu 200 a u podnikateľa na adrese č.d. 207. Za spoluprácu ďakujeme.

 
Oznam!

Hydinárska farma v Pašienkoch v stredu (13.10.2021) o 12:30 hod. bude predávať na miestnom trhovisku za výhodnú cenu čerstvo chladené domáce vykŕmené kačky s drobkami a pečeňou.

Na trhovisku sa budú zdržiavať 15 minút.

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš sa uskutoční dňa 15. októbra 2021, piatok.

 

 
Oznam!

Spoločnosť ZSE Energia a SPP oznamujú zákazníkov Slovak Energy s.r.o.,  v súvislosti s ukončením činnosti tejto spoločnosti,že dodávku elektriny a zemného plynu bude automaticky zabezpečiť spoločnosť  ZSE a SPP. Tieto spoločnosti Vás budú informovať o ďalšom postupe a nie je potrebné navštíviť kontaktné miesta. Informácia: www.zse.skwww.spp.sk .

 
Oznam!
Oznamujeme občanom, že poštou poverená osoba od 5. októbra 2021 /utorok/ bude odčítavať stav plynomerov. Prosíme obyvateľov, aby umožnili prístup k plynomerom. Ďakujeme!
 
 
Oznam!
Oznamujeme obyvateľom obce, že od 1. októbra 2021 poplatok za odvoz odpadovej vody bude 18,-- EUR za 1 odvoz.

 

Oznam - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Dun.Streda:

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch
a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb.

Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení  zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov. Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení.

Na zníženie rizík spôsobujúcich vznik požiarov a tým uchránenia vlastného majetku, zdravia prípadne života odporúčame najmä:

 • dať preveriť technický stav vykurovacích zariadení odborníkmi a zistené nedostatky včas odstrániť,
 • zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín,
 • pravidelne dať preveriť stav dymovodov, komínov a zabezpečiť ich čistenie a kontrolu odborníkom (kominárom alebo osobou s odbornou spôsobilosťou), ktorý zároveň vydá aj potvrdenie o technickom stave týchto zariadení,
 • uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína,
 • prevádzkovať vykurovacie zariadenie len podľa návodu výrobcu,
 • nepreťažovať vykurovacie telesá, nepoužívať provizórne, najmä laicky vyhotovené technické zariadenia súvisiace s vykurovaním,
 • do kotolní alebo v blízkostivykurovacích zariadení doporučujeme inštalovať detektor úniku plynu resp. detektor oxidu uhoľnatého,
 • v blízkosti vykurovacích telies udržiavať čistotu a pravidelne odstraňovať horľavé látky,
 • nenechať vykurovacie telesá počas prevádzky bez dozoru a nedovoliť deťom, aby obsluhovali tieto zariadenia, alebo do nich zasahovali,
 • na rozkurovanie používať vždy odporučené a povolené palivá, zariadenia a pomôcky,
 • dbať na to, aby vykurovacie zariadenia a šporáky boli dostatočne vzdialené od horľavých konštrukcií a aby tieto konštrukcie v blízkosti tepelných zdrojov boli chránené nehorľavými ochrannými podložkami,
 • popol skladovať v uzavretých nerozbitných nehorľavých nádobách oddelene od ostatného odpadu,
 • sklady palív udržiavať tak, aby jednotlivé druhy palív boli skladované oddelene, a pokiaľ možno bez organických prachov,

            Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžete znížiť riziko vzniku požiarov,  mimoriadnych udalostí, zbytočných škôd a tragédií spôsobených používaním vykurovacích zariadení. 

 

Oznam!

Na ekodvore v Čiližskej Radvani je umiestený kontajner určený na zber kuchynského odpadu. Obyvatelia od 1. októbra 2021 v pracovnej dobe môžu vkladať do zbernej nádoby biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Do zbernej nádoby patrí:

 • Zvyšky akéhokoľvek jedla
 • Syry, mliečne výrobky
 • Kosti, mäso, vaječné škrupiny
 • Potraviny po záručnej lehote bez balenia

Do zbernej nádoby určite nepatrí:

 • Iný odpad, ktorý nesúvisí priamo s kuchynským

alebo potravinovým odpadom

Kuchynský odpad sa do zberného kontajnera vkladá bez plastových vriec či tašiek!

 

informačný leták

Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 5. zasadnutie OZ (234.94 kB)

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektroodpadu sa uskutoční dňa 17. septembra 2021, piatok.

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš sa uskutoční dňa 3. septembra 2021, piatok.

 

Oznam!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 27. augusta 2021 (od 12:00 hodiny).
V prípade zapaľovania ohňa dodržujte bezpečnostné zásady protipožiarnej bezpečnosti!
 
Oznam!
Oznamujeme obyvateľom, že zber PET fliaš z technických príčin sa neuskutoční.
 
Oznam!
Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš sa uskutoční dňa 27. augusta  2021, piatok.
Oznam!
Oznamujeme obyvateľom obce, že od 23. augusta 2021 z technických príčin v ekodvore nepreberáme stavebný odpad!
 
Oznam!
Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 18. augusta 2021 v čase od 8:00 od 15:30 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné obytné domy - č.d. 331, 341 a 342.
 
Oznamujem obyvateľov obce, že firma DERAKAT bude vykonávať postrek proti komárom

13. augusta 2021, piatok vo večerných hodinách. Postrek na zdravie je neškodlivý, ale podľa možnosti počas striekania okná zavrite!

 
Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
 
Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 9. augusta 2021 o 9:30 hod. vo Veľkom Mederi, v kultúrnom dome sa uskutoční očkovanie proti koronavírusom /Pfizer/. Prihlásiť sa na očkovanie je možné do 30. júla 2021  /meno+telefónne číslo/ na obecnom úrade alebo na tel. čísle 031/5506 901.

 
 
Oznam!
 
Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš sa uskutoční dňa 16. júla 2021, piatok.

 

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ:

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ - 01.07.2021 (261.95 kB)

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektroodpadu sa uskutoční dňa 18. júna 2021, piatok.

 

 

 

xxx

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 11. júna 2021 v piatok od 12.00 hodiny bude vykonaná hlasitá skúška sirén - dvojminutovým stálym tónom.

 

Oznam!

Oznamujeme obyateľom  obce, že Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede od 10. júna 2021 vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru zakazuje používať otvorený plameň, vypaľovať burín a spaľovať horľavých látkov a iných odpadov až do odvolania vyhlásenia!

Žiadame Vás o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti!

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že v čase od 15.júna do 30. júna 2021  budú v obci prebiehať preventívne protipožiarne kontroly. Kontroly budú vykonávať zamestnanci obce a dobrovoľný hasiči. Plánovaná kontrola bude od číslo domu 101 do číslo domu 150 a u podnikateľa na adrese č.d. 398. Za spoluprácu ďakujeme.

 

 

Oznam - testovanie na COVID 19 - 20.kolo!
 
Oznamujeme obyvateľom obce, že 3. júna 2021, v sobotu od 8:00 do 12:00 hodiny bude v kultúrnom dome prebiehať testovanie na COVID 19. Posledný odber 11:30 hod.

 

Pozvánka a 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva:

Pozvánka! (253.97 kB)

 

Africký mor ošípaných - informácia pre verejnosť:

Africký mor ošípaných1 (112.01 kB)

Africký mor ošípaných2 (444.33 kB)

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš sa uskutoční dňa 21. mája 2021, piatok!

 

Testovanie na COVID 19 – 17. kolo – Pozor zmena!!!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 15. mája 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 12:00 hod. v miestnom kultúr1

Posledný odber o 11:30 hod.

 

Jarné upratovanie!

Oznamujeme obyvateľom obce, že jarné upratovanie sa uskutoční dňa 21. mája 2021, piatok:

Zbierame:

v domácnosti sa nachádzajúci odpad / matrace, postele, kreslá, stoličky/, objemný odpad.

Nezbierame:

rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad, použité dvere a okná so sklom, opotrebované pneumatiky.

 

 

Testovanie na COVID 19 – 16. kolo – Pozor zmena!!!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 8. mája 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 13:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Posledný odber 12:30 hod.

Sčítanie obyvateľov 2021 - Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby

Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021.  Sčítať sa môžete na kontaktnom mieste alebo s pomocou mobilného asistenta.

Kontaktné miesto: Obecný úrad

                                  930 08  Čiližská Radvaň 285

Otváracie hodiny :  Pondelok – Štvrtok       od 13: 00  do  16:00 hodiny

                                   Piatok                             od   8:00    do  12:00 hodiny

Mobilný asistent môžete požiadať na tel. čísle:  031/5541 183, mobilné číslo asistenta: +421 (0)911 216 957

 leták

 

Testovanie na COVID 19 – 15. kolo !!!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 1. mája 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 16:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.
Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber pred prestávkou 11:30 hod. Posledný odber 15:30 hod.

 

 

Testovanie na COVID 19 – 14. kolo !!!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 24. apríla 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 16:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber pred prestávkou 11:30 hod. Posledný odber 15:30 hod.

 

Testovanie na COVID 19 – Pozor zmena!!!  - 13. kolo

Obecný úrad oznamuje, že dňa 17. apríla 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 16:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber pred prestávkou 11:30 hod. Posledný odber 15:30 hod.

 

Testovanie COVID 19 - 12. kolo!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 10. apríla 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 18:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber pred prestávkou 11:30 hod. Posledný odber 17:30 hod.

 

Testovanie COVID 19 – 11. kolo!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 3. apríla 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 18:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber pred prestávkou 11:30 hod. Posledný odber 17:30 hod.

Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!

 

Testovanie COVID 19 – 10. kolo - Pozor zmena!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 27. marca 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 18:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber pred prestávkou 11:30 hod. Posledný odber 17:30 hod.

Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!

 

 
 
Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektrických spotrebičov sa uskutočňuje 19. marca 2021, piatok.
 

Testovanie COVID 19  -   9.kolo!!!!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 20. marca 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber v predpoludní bude o 11:30 hod. a popoludní posledný odber pred prestávkou 16:30 hod. Od 17:00 hod. – do 18:00 hod. prestávka, večer posledný odber 19:30 hod.

Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!

 

 

POZOR!!!

Podvodníci Vás opäť ohrozujú, osobne vyhľadávajú seniorov pod mienkou realizácie sčítania obyvateľov, snažia sa dostať do bytu, či do domu a následne využijúc dôverčivosť a nepozornosť seniorov okrádajú ich. V takomto prípade najskôr treba vyzvať takýchto podvodníkov, aby išli preč a potom sa obrátiť na POLÍCIU (volať na číslo 158).

fg

 

Obecný úrad oznamuje, že dňa 13. marca 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber v predpoludní bude o 11:30 hod. a popoludní posledný odber pred prestávkou 16:30 hod. Od 17:00 hod. – do 18:00 hod. prestávka, večer posledný odber 19:30 hod.

Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!

 

Oznam!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov v mesiaci marec 2021 v obci Čiližská Radvaň. Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 22. 3. 2021 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 575 a to v dňoch utorok až sobota, v čase od 07:30 do 15:00 hod. Odčítaný stav môžete nahlásiť aj na e-mailovú adresu stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk.

 
Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technického číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3. Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31. 3. 2021 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.
 
Testovanie COVID 19 - 7. kolo!
 
Obecný úrad oznamuje, že dňa 03. marca 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.
Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber v predpoludní bude o 11:30 hod. a popoludní posledný odber pred prestávkou 16:30 hod. Od 17:00 hod. – do 18:00 hod. prestávka, večer posledný odber 19:30 hod.
Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!
 
požiar
Testovanie COVID 19 - 6. kolo!
 
Obecný úrad oznamuje, že dňa 27. februára 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.
Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber v predpoludní bude o 11:30 hod. a popoludní posledný odber pred prestávkou 16:30 hod. Od 17:00 hod. – do 18:00 hod. prestávka, večer posledný odber 19:30 hod.
Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!

Upozornenie!

upozornenie

Oznam!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 20. februára 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber v predpoludní bude o 11:30 hod. a popoludní posledný odber pred prestávkou 16:30 hod. Od 17:00 hod. – do 18:00 hod. prestávka, večer posledný odber 19:30 hod.

Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!

 

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš sa uskutoční 19. februára 2021 /piatok/ v ranných hodinách.

Oznamujeme obyvateľom obce, že pracovníci ZSE od zajtra t.j. od 19. februára 2021 začínajú odpočítať stav elektromerov. Vzhľadom na súčasnú situáciu žiadajú podľa možnosti vyvesiť na bránu odpočítaný stav elektromera.


sk

Chráňme prírodu pred požiarmi

Vážení spoluobčania!

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého

a teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre vznik požiarov a ich rozšíreniu. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny vzniku požiarov a poskytujeme Vám rady, ako tieto riziká podstatne znížiť.

Občanom sa zakazuje:

a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Občania sú povinní: Ak drevený odpad nie je možné zhodnotiť iným spôsobom resp. spáliť v palivových spotrebičoch, spáli sa na voľnom priestranstve pri dodržaní najmä týchto opatrení:

a) spaľovanie nevykonávať v období dlhotrvajúceho suchého počasia,

b) miesto spaľovania zvoliť a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k samovoľnému rozširovaniu požiaru, okolie ohniska zbaviť horľavých materiálov,

c) spaľovať len za bezveterného počasia a spaľovať len po menších množstvách,

d) vykonávať kontrolu miesta spaľovania v priebehu spaľovania i po jeho skončení,

e) mať k dispozícii zásobu vody, potrebné náradie a spojovacie prostriedky a po skončení spaľovania poliať spálenisko v dostatočnom množstve vodou.

Právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám sa zakazuje:

a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,

c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby sú povinné pred začatím spaľovania oznámiť na linku tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok.

Veríme, že si uvedomujete škodlivý vplyv požiarov v prírodnom prostredí, a vykonáte všetko

preto, aby sa každoročné vypaľovania a požiare neopakovali.

Správy

prvá
z 4
posledná

Testovanie COVDI 19 - 17. kolo - COVID 19 tesztelés 17. forduló!

Testovanie COVDI 19 - 17. kolo - COVID 19 tesztelés 17. forduló! Pozor zmena - Figyelem változás!!!! celý text

ostatné | 13. 5. 2021 | Autor:

Jarné upratovanie - Tavaszi lomtalanítás!

Jarné upratovanie - Tavaszi lomtalanítás! celý text

ostatné | 11. 5. 2021 | Autor:

Testovanie COVID 19 - 16. kolo - COVID 19 tesztelés 13. forduló!

Testovanie COVID 19 - 16. kolo - COVID 19 tesztelés 13. forduló! celý text

ostatné | 5. 5. 2021 | Autor:

Sčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021 - Asistované sčítanie - Asszisztált népszámlálás 03.05.2021-13.06.2021

Práve prebieha asistované sčítanie obyvateľov! - Elindult az asszisztált népszámlálás! celý text

ostatné | 4. 5. 2021 | Autor:

Testovanie na COVID 19-15.kolo - Covid 19 tesztelés-15.forduló!

Testovanie na COVID 19-15.kolo - Covid 19 tesztelés-15.forduló! celý text

ostatné | 29. 4. 2021 | Autor:

Testovanie COVID 19 - 14. kolo!-COVID 19 tesztelés 14. forduló!

Testovanie COVID 19 - 14. kolo!-COVID 19 tesztelés 14. forduló! celý text

ostatné | 21. 4. 2021 | Autor:

Testovanie COVID 19-13.kolo POZOR ZMENA!!!-COVID 19 tesztelés 13. forduló - FIGYELEM VÁLTOZÁS!!!

Testovanie COVID 19-13.kolo POZOR ZMENA!!!-COVID 19 tesztelés 13. forduló-FIGYELEM VÁLTOZÁS!!! celý text

ostatné | 14. 4. 2021 | Autor:

Testovanie COVID 19-12. kolo - COVID 19 tesztelés 12. forduló!

Testovanie COVID 19-12. kolo - COVID 19 tesztelés 12. forduló! celý text

ostatné | 8. 4. 2021 | Autor:

Testovanie COVID 19-11. kolo - COVID 19 tesztelés 11. forduló!

Testovanie COVID 19-11. kolo - COVID 19 tesztelés 11. forduló! celý text

ostatné | 31. 3. 2021 | Autor:

Testovanie COVID 19-10.kolo-Pozor zmena! COVID 19 tesztelés-10. forduló-Figyelem változás!

Testovanie COVID 19-10.kolo-Pozor zmena! COVID 19 tesztelés-10. forduló-Figyelem változás! celý text

ostatné | 25. 3. 2021 | Autor:

Pozvánka na 1. zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő testület 1. ülésére!

Pozvánka na 1. zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő testület 1. ülésére! celý text

ostatné | 22. 3. 2021 | Autor:

Zber druhotných surovín - Hulladékok begyűjtése!!!

Zber druhotných surovín - Hulladékok begyűjtése!!! celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor:

Testovanie COVID 19 - COVID 19 tesztelés 9. kolo/forduló!

Testovanie COVID 19 - COVID 19 tesztelés 9. kolo/forduló! celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor:

Pozor podvodníci - Vigyázat csalók!!!

Pozor podvodníci - Vigyázat csalók!!! celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor:

Testovanie COVID 19 - 8.kolo - COVID 19 tesztelés 8. forduló !

Testovanie COVID 19 - 8.kolo - COVID 19 tesztelés 8. forduló! celý text

ostatné | 12. 3. 2021 | Autor:

Oznam/Értesítés!

Oznam/Értesítés! celý text

ostatné | 5. 3. 2021 | Autor:

Ochrana pred požiarmi - Tűzvédelem!

Ochrana pred požiarmi - Tűzvédelem! celý text

ostatné | 4. 3. 2021 | Autor:

Testovanie COVID 19 - COVID 19 tesztelés!

Testovanie COVID 19 - COVID 19 tesztelés! celý text

ostatné | 25. 2. 2021 | Autor:

Upozornenie-Figyelmeztetés!

Upozornenie-Figyelmeztetés! celý text

ostatné | 25. 2. 2021 | Autor:

Tesztelés COVID 19 – Testovanie na COVID 19!

Tesztelés COVID 19 – Testovanie na COVID 19! celý text

ostatné | 19. 2. 2021 | Autor:

Oznam - Értesítés!

Oznam - Értesítés! celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor:

Oznam - Értesítés!

Oznam - Értesítés! celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor:

Sčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021

Sčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021 celý text

ostatné | 15. 2. 2021 | Autor:

Testovanie COVID 19 - IV. kolo 13. február 2021-COVID 19 tesztelés 2021. február 13

Testovanie COVID 19 - IV. kolo 13. február 2021-COVID 19 tesztelés 2021. február 13 celý text

ostatné | 11. 2. 2021 | Autor:

Cielené testovanie COVID 19 - COVID 19 célirányos tesztelés!

Cielené testovanie COVID 19 - COVID 19 célirányos tesztelés! celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:

COVID 19 tesztelés - Testovanie COVID 19!!!

COVID 19 tesztelés - Testovanie COVID 19!!! celý text

ostatné | 29. 1. 2021 | Autor:

Harmonogram-testovanie COVID 19 - Javasolt időpontok a COVID 19 tesztelésre!

Harmonogram-testovanie COVID 19 - Javasolt időpontok a COVID 19 tesztelésre! celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor:

Oznam - Értesítés!

Oznam - Értesítés! celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor:

Testovanie Covid 19 - Covid 19 tesztelés!

Testovanie Covid 19 - Covid 19 tesztelés! celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor:

Harmonogram/Ütemterv

Harmonogram zberu druhotných surovín 2021
A másodlagos nyersanyagok begyűjtése 2021 celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor:
prvá
z 4
posledná