Navigácia

Obsah

harmonogm
 
Oznam!

Obecný úrad je zatvorený. Súrne matričné prípady hlásiť na tel. č. 0911/216 957. Vývoz odpadovej vody tiež nahlášiť telefonicky a uhradiť na účet č. SK97 0200 0000 0000 1802 0122, var. symbol: číslo rodinného domu ,   1  vývoz/13,-- EUR.

Ďakujeme!

 

 

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľov obce, že zber komunálneho odpadu sa uskutoční 29. decembra 2020, UTOROK!!!

Vianočný pozdrav!

Oznam!

Oznam!

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, opotrebovaných akumulátorov, vyradených elektrospotrebičov, papiera a textílie sa uskutoční 18. decembra 2020, piatok.

mik

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že obecný úrad a zberný dvor budú dňa 16.novembra 2020 zatvorené!

 

Celoplošné testovani COVID 19 - 2. kolo!!!

odporúčanie

leták

Celoplošné testovanie COVID 19!!!

Oznamujeme obyvateľom, že celoplošné testovanie COVID 19 sa uskutoční 31. októbra 2020, v sobotu od 7:00 do 22:00 hodiny v miestnom kultúrnom dome.

Na testovanie si zoberte so sebou svoj občianský preukaz a zdravotnú kartu poistenca.

Odporúčanie na príchodu obyvateľov do odberného miesta:

Číslo domu od 1 – do 108                                                       od 7:00 do 10:00 hodiny  

Číslo domu od 112 – 185                                                        od 10:00 do 11:30 hodiny

Číslo domu od 186 do 256 a obyvatelia Vrbina                  od 13:00 do 16:00 hodiny

Číslo domu 257 do 341                                                            od 16:00  do 19:00 hodiny

Číslo dumu od 342 do 412                                                       od 19:00 do 22:00 hodiny

Ďalšie informácie v priloženom letáku. Pozrite si ukázkové video o testovaní: https://spolocnazodpovednost.mil.sk/.../Detailny_popis...­


Leták 1Leták 2

 
 
Informácia!
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobie:
xxc
 
Dôležité!
COVID-19: Najnovšie opatrenia platné od 15. októbra 2020:

Opatrenia - rúška

Opatrenie - prevádzky

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom, že zber PET fliaš kvôli počasiu bude 19. októbra 2020, pondelok!

 

Oznam!

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných: občania, ktorí nemajú chovy registrované /aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú na vlastnú sportrebu/, sú povinní registrovať chov podľa platnej legilatívy v Centrálnej evidencii hospodárskych zviera /CEHZ/ v termíne do 23.10.2020!

Povinnosť registrácie - informácia

Povinnosť registrácie - príloha

Prasacia chrípka - leták

Registrácia chovu - tlačivo

 

Oznam!

Ozmanujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš sa uskutoční 16. októbra 2020 /piatok/ v ranných hodinách.

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že na základne VZN č. 3/2020 – požiarny poriadok obce Čiližská Radvaň budú vykonané preventívne protipožiarne kontroly v obci . Od 14.10.2020 do 23.10.2020 budú kontroly vykonávať u rodinných domoch od č.d. 53 do č.d. 100 a u podnikateľa č.d. 6. Preventívne protipožiarne kontroly budú vykonávať starostkou poverené osoby, ktorí sú zamestnancami obce a členovia dobrovoľného hasičského zboru. Za spoluprácu ďakujeme.

Oznam!

Pracovníčky Slovenskej pošty oznamujú obyvateľom, že od 09. októbra 2020 odčítajú stav plynomerov.

 

Informácia COVID 19 !!!!

Na Slovensku sa dňa 1.10. opäť zavádza núdzový stav, ktorý zatiaľ bude platiť na 45 dní. Dôvodom na opätovné vyhlásenie núdzového stavu je pandémia koronavírusu. Vláde ho odporučil prijať ústredný krízový štáb.

Predĺži sa povinnosť nosenia rúška pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Dôrazne odporúčané sú aj pre mladšie deti. Je povinné nosenie rúšok v exteriéri, pri vzdialenosti menej ako 2 metre od ľudí, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti. Obchody a obchodné domy majú opäť obmedzený počet zákazníkov na prevádzku – jeden zákazník na 10 štvorcových metrov. Pre všetky hromadné podujatia platia rovnaké podmienky, či pôjde o cirkevné, kultúrne alebo športové: maximálny počet účastníkov nemôže byť viac ako 50 ľudí, vrátane aj organizátorov a účastníkov.

Opatrenie úradu VZ SR - rúško

Opatrenie úradu VZ SR - hranice
 

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že obecný úrad okrem stavebného úradu, kultúrny dom, zberný dvor - ekodvor okrem výkupne železa dňa 14. septembra 2020 /pondelok/ budú zatvorené.

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že na základne VZN č. 3/2020 – požiarny poriadok obce Čiližská Radvaň budú vykonané preventívne protipožiarne kontroly v obci . Od 03.08.2020 do 10.08.2020 budú kontroly vykonávať u rodinných domoch od č.d. 1 do č.d. 52 a u podnikateľov č.d. 45 a 346. Preventívne protipožiarne kontroly budú vykonávať starostkou poverené osoby, ktorí sú zamestnancami obce a členovia dobrovoľného hasičského zboru. Za spoluprácu ďakujeme.

 

Oznamujeme občanom, že firma DERAKAT bude vykonávať postrek proti komárom dňa 14.07.2020 vo večerných hodinách.

Postrek na zdravie je neškodlivý, ale podľa možnosti počas striekania okná zavrite! Ovocie a zeleniny pred konzumáciou treba umyť! Upozorňujeme včelárov, aby počas striekania svoje včelstvá a úle zavreli! Podrobnejšie informácie dostanete od majiteľa firmy Derakat na telefónnom čísle: 0903 402 369

 

 

 

 

požiar

hhhhhggffviruvirviv

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov  v dňoch 17.3.2020 – 31.3.2020 v obci Čiližská Radvaň.

 

Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 31. 3. 2020 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 575 alebo 0911 044  576 alebo na stránkach www.zsvs.sk nájdete formulár na nahlásenie stavu vodomeru. Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31.3.2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobie. 

 

Ďakujem za pochopenie

Oznam!!!

Obec  Čiližská Radvaň  žiada klientov a návštevníkov Obecného úradu, aby zvážili svoju návštevu na  úrade  a aby uprednostnili komunikáciu s pracovníkmi úradu telefonicky, elektronicky alebo prostredníctvom emailu.

Žiadame, aby povinná osoba pri plnení finančných záväzkov voči samospráve uprednostnila úhrady prostredníctvom prevodu, poštou alebo priamo v banke.

Otváracia doba v súrnych prípadoch každý pracovný deň od 8.00 hod. – do 11.00 hod.

Telefónne čísla: 031/5541 183, 0911/216 957, e-mail: obec.radvan@gmail.com

 

Oznam!

Vzhľadom na aktuálnu zdravotnú situáciu obecný úrad obmedzuje vybavovanie stránok, len súrne prípady, preto Vás informujeme, že vývoz odpadovej vody môžete objednať  e-mailom aj telefonicky formou SMS na tel. čísle 0911/216 957 po úhrade poplatku 13,-- EUR/odvoz na bankovom účte č. SK97 0200 0000 0000 1802 0122, VS číslo domu . Žiadáme označiť dátum úhrady poplatku. Prosíme Vás, aby aj poplatky vybavovali bankovým prevodom. Ďakujeme.

rozhodnutie

Preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR!

Megelőző intézkedés az új koronavírus terjedése ellen Szlovákiában!

Oznámenie!

Na základe rozhodnutia  ústredného krízového štábu je zakázané organizovať športové, spoločenské a kultúrne podujatia od 10.03.2020, preto zrušíme všetky plánované programy v obci na dobu 14 dní.

Értesítés!

A központi krízis stáb határozata  alapján 2020. március 10-től tilos a nyilvános sport- és kultúrális események rendezése, ezért a községünkben a tervezett programok elmaradnak.

 

                                                                                                                Janík Erzsébet

                                                                                                   starostka obce Čiližská Radvaň             

                                                                                                 Csilizradvány község polgármestere

vv

korona

korona

Názov projektu: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební ZŠ

Celkové oprávnené výdavky: 116 787,94 EUR

 

Výška NFP: 110 948,54 EUR

Budovanie zlepšenie technického vybavenia učební ZŠ

 

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom, že nevyprádznené smetné nádoby budú smetiari vyprádzniť piatok 28. februára, ráno od 6 hodiny. Prosíme, aby kukanádoby so žetonom alebo kreditom umiestnili pred domom.

 

 

Oznam!

Od 01.02.2020 na obecnom úrade je možnosť platiť aj platobnou kartou!

Platba kartou

 

Pozvánka na 1. zasadnutie OZ

 

Varovanie!!!!

 

Slovenský hydrometeoroligcký ústav vydal tretí stupeň výstrahy VIETOR: od 10. feb. 2020, 12:00 hod. do 18:00 hod. a druhý stupeň VIETOR do 20:00 hod. Silný vietor je nebezpečné pre ľudské aktivity, pravdepodobnosť výskytu škôd a ohrozenia ľudských životov je veľmi vysoká.

 

 

 

 

Oznamujeme obyvateľom, že od 29. januára 2020 prebieha čipovanie odpadových nádob. Prosíme Vás, aby svoje odpadové nádoby po vyprázdnení nechali pred domom. Do každej domácnosti posielame nálepku, ktorou treba odpadové nádoby označiť. /1 kuka - 1 nálepka/.  Len označené budeme čipovať.

Od 1. apríla 2020 len čipované odpadové nádoby budú smetiari vyprázdniť.

Do 31. marca 2020 sú platné aj žetóny.

Bližšie informácie dostanete na obecnom úrade.

HarmonogramVianočný pozdrav

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektroodpadu bude 20.12.2019, piatok, ráno.

Odvoz komunálneho odpadu a vývoz odpadovej vody:

Kukanádoby:  18.12.2019 /streda/

                          03.01.2020 /piatok/

Vývoz odpadovej vody:   20.12.2019 /piatok/

                                            10.01.2020 /piatok/

Voľby do NR v roku 2020:

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obec.radvan@gmail.com

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia SR:

obec.radvan@gmail.com

 

 

JESENNÉ UPRATOVANIE!!!

Jesenné upratovanie sa uskutoční dň 11. októbra 2019 /piatok/ !

Zbierame v domácnosti sa nachádzajúci odpad / matrace,postele, kreslá, stoličky, textil/ objemný odpad atď. Nezbierame: rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad Žiadame obyvateľov obce,aby odpad vyložili pred domom ráno na 7,30 hodinu, a mi s nákladným autom IVECO pozbierame.

 

CIVILNÁ OCHRANA -  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV

Zásady správania sa

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

Odporúčané postupy pri vzniku mimoriadnej udalosti

Ako zachovať v prípade ohrozenia únikom nebezpečných látok

Zásady správania sa počas horúčav

Odporúčania pre obyvateľstvo-poveternostné vplyvy

 

figyelem

           Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva!    

Oznamujeme obyvateľom obce, že 

obecný úrad dňa 30.08.2019 /piatok/ bude zatvorený!

 

 

deň obce

 

 

szunyog

 

 

Civilná ochrana - oznam

 

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 20.06.2019

 

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materská škola s VJM - Óvoda, Čiližská Radvaň 40 - Csilizradvány 40

výberové konanie

 

 

 

 

Jarné upratovanie!!!

Jarné upratovanie sa uskutoční 17. mája 2019 /piatok/!!!

 

Oznamujeme obyvateľom obce, že odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční 07. mája 2019 /utorok/.

Oznamujeme obyvateľom obce, že v priebehu týždňa /06.05.2019 - 09.05.2019/, pondelok, utorok, štvrtok od 8:00do- 16:00 hodiny, stredu od 8:00 do 12:00 hodiny na zberom dvore môžete preberať plastové záhradné kompostéri.

OS

Chráňme prírodu pred požiarmi

Vážení spoluobčania!

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého

a teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre vznik požiarov a ich rozšíreniu. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny vzniku požiarov a poskytujeme Vám rady, ako tieto riziká podstatne znížiť.

Občanom sa zakazuje:

a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Občania sú povinní: Ak drevený odpad nie je možné zhodnotiť iným spôsobom resp. spáliť v palivových spotrebičoch, spáli sa na voľnom priestranstve pri dodržaní najmä týchto opatrení:

a) spaľovanie nevykonávať v období dlhotrvajúceho suchého počasia,

b) miesto spaľovania zvoliť a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k samovoľnému rozširovaniu požiaru, okolie ohniska zbaviť horľavých materiálov,

c) spaľovať len za bezveterného počasia a spaľovať len po menších množstvách,

d) vykonávať kontrolu miesta spaľovania v priebehu spaľovania i po jeho skončení,

e) mať k dispozícii zásobu vody, potrebné náradie a spojovacie prostriedky a po skončení spaľovania poliať spálenisko v dostatočnom množstve vodou.

Právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám sa zakazuje:

a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,

c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby sú povinné pred začatím spaľovania oznámiť na linku tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok.

Veríme, že si uvedomujete škodlivý vplyv požiarov v prírodnom prostredí, a vykonáte všetko

preto, aby sa každoročné vypaľovania a požiare neopakovali.

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

Výzva ZSE - orez a výrub drevín /elektické vedenie/!

Výzva ZSE - orez a výrub drevín /elektrické vedenie/! celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor:

Oznámenie o vývoze hnojovice

Oznámenie o vývoze hnojovice celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor:

Jesenné upratovanie

Jesenné upratovanie v obci bude 06. októbra 2017! Zbierame v domácnosti sa nachádzajúci odpad / matrace,postele, kreslá, stoličky, textil/ objemný odpad atď. Nezbierame: rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad Žiadame obyvateľov obce,aby odpad vyložili pred domom ráno na 7,30 hodinu, a mi s nákladným autom IVECO pozbierame.
celý text

ostatné | 3. 10. 2017 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017:
obec.radvan@gmail.com celý text

ostatné | 18. 8. 2017 | Autor:

Deň obce 2017 !!!

Deň obce 2017 ! celý text

ostatné | 15. 8. 2017 | Autor:

Detský letný tábor 21.08.2017 - 25.08.2017

Detský letný tábor 21.08.2017 - 25.08.2017 v kultúrnom dome v Čiližskej Radvani. celý text

ostatné | 9. 8. 2017 | Autor:

Deň športu!!!

Deň športu!!! celý text

ostatné | 7. 8. 2017 | Autor:

III. Čiližsko Radvaňský beh

III. Čiližsko Radvaňský beh celý text

ostatné | 7. 8. 2017 | Autor:

Súťaž v kreslení pre deti !

Súťaž v kreslení pre deti na tému: "Moja dedina" celý text

ostatné | 14. 7. 2017 | Autor:

Postrek komárov!!!

Postrek komárov!!! celý text

ostatné | 16. 6. 2017 | Autor:
Postrek komárnov!!! 1

Postrek komárnov!!!

Postrek komárov!!! celý text

ostatné | 2. 6. 2017 | Autor:

Deň detí!!!

DEŇ DETÍ na futbalovom ihrisku dňa 04.06.2017 od 15:00 hod. celý text

ostatné | 29. 5. 2017 | Autor:

Výberové konanie!

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ Móra Kóczána s VJM v Čil. Radvani! celý text

ostatné | 10. 4. 2017 | Autor:

Harmonogram

Harmonogram celý text

ostatné | 15. 3. 2017 | Autor:

Jarné upratovanie

Jarné upratovani v obci bude 14. marca 2017! Zbierame v domácnosti sa nachádzajúci odpad / matrace,postele, kreslá, stoličky, textil/ objemný odpad atď. Nezbierame: rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad Žiadame obyvateľov obce,aby odpad vyložili pred domom ráno na 7,30 hodinu, a mi s nákladným autom IVECO pozbierame. celý text

ostatné | 10. 3. 2017 | Autor:
prvá
z 2
ďalší posledná