Navigácia

Obsah

Oznam/Értesítés!

Typ: ostatné
Oznam/Értesítés!
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov v mesiaci marec 2021 v obci Čiližská Radvaň. Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 22. 3. 2021 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 575 a to v dňoch utorok až sobota, v čase od 07:30 do 15:00 hod. Odčítaný stav môžete nahlásiť aj na e-mailovú adresu stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk.
 

Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technického číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3. Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31. 3. 2021 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

 

A vízművek értesíti községünk lakosságát, hogy a járványhelyzetre való tekintettel márciusban nem fogják leolvasni a vízórák állását. Ezért kérik a lakosságot, hogy 2021. március 22-ig olvassák le a vízórák állását és jelentsék be azt a 0911 044 575 - ös telefonszámra /keddtől szombatig 7:30 és 15:00 óra között/. A leolvasott állást a köv. email címre is jelenthetik: stavvodomeru@zsvs.sk vagy a www.zsvs.sk
 
oldalon lévő nyomtatványon is megtehetik, ezekben az esetekben fel kell tüntetni az óra állásán kívül az óra számát a címet és a leolvasás időpontját is. Azok, akik nem jelentik be az óra állást, azoknak átlagfogyasztás alapján fognak elszámolni.

Vytvorené: 5. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2021 8:12
Autor: