Navigácia

Obsah

Uzávierka cesty I/13 - Útlezárás I/13 út- Informácie!!!!

Typ: ostatné
út Informácie o uzávierke cesty I/13
Információ a I/13-as számú út lezárásáról!
Uzávierka cesty I/13 - informácie!
Obec Čiližská Radvaň dňa 6.4.2023 obdržala informáciu od IBC Projekt s.r.o., ktorá zastupuje spoločnosť Doprastav, a.s., uzávierke cesty I/13 Veľký Meder – Medveďov. Stavebné práce budú prebiehať v niekoľkých etapách, ktorých súčasťou bude viacero stavebných objektov.
Úsek č. 1 Prvý úsek je medzi Veľkým Mederom a Čiližskou Radvaňou bude prebiehať oprava vozovky. Termín : 28.4.2023 – 15.10.2023
Úsek č. 2 Druhý úsek je medzi Čiližskou Radvaňou a Medveďovom, kde bude prebiehať rekonštrukcia dvoch mostných objektov. Termín: 28.4:2023 – 30.06.2024
Pozor:
Križovatka Medveďovská /Baloňská a cesty I/13
Križovatka Čiližská Radvaň- Kľúčovec a cesty I/13
budú vždy prejazdné.
Cez obec Baloň je povolená jazda smerom na Medveďov / HUN aj pre autobusy a osobnú dopravu.
 
Az I/13 lezárás – Információk!
Csilizradvány község 2023. április 6 az IBC Projekt s.r.o társaságtól (amely a kivitelező Doprastav a.s. képviseli) megkapta az elsődleges információkat, amely az I/13 Nagymegyer-Medve útszakasz lezárását érintik. Az építkezési munkálatok több szakaszban fognak történni és több építményt (hídakat) érintenek.
I. Szakasz - Nagymegyer – Csilizradvány , Időszak: 2023. április 28. - 2023. október 15.
II. Szakasz – Csilizradvány-Medve, Időszak: 2023. április 28. - 2024. június 30.
Figyelem:
A medvei/balonyi (Slovnaft kút melletti) kereszteződésben az áthaladás biztosítva Medve /államhatár illetve Balony irányába
A csilizradványi/kulcsodi kereszteződésben az áthaladás biztosítva lesz Kulcsod illetve Radvány irányába.
Balony község területén keresztül haladhat a személyforgalom Medve / Magyaroszág irányába.
út
e

Vytvorené: 6. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2023 11:04
Autor: