Navigácia

Obsah

Informácia COVID 19 !!!!

Na Slovensku sa dňa 1.10. opäť zavádza núdzový stav, ktorý zatiaľ bude platiť na 45 dní. Dôvodom na opätovné vyhlásenie núdzového stavu je pandémia koronavírusu. Vláde ho odporučil prijať ústredný krízový štáb.

Predĺži sa povinnosť nosenia rúška pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Dôrazne odporúčané sú aj pre mladšie deti. Je povinné nosenie rúšok v exteriéri, pri vzdialenosti menej ako 2 metre od ľudí, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti. Obchody a obchodné domy majú opäť obmedzený počet zákazníkov na prevádzku – jeden zákazník na 10 štvorcových metrov. Pre všetky hromadné podujatia platia rovnaké podmienky, či pôjde o cirkevné, kultúrne alebo športové: maximálny počet účastníkov nemôže byť viac ako 50 ľudí, vrátane aj organizátorov a účastníkov.

Opatrenie úradu VZ SR - rúško

Opatrenie úradu VZ SR - hranice
 

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že obecný úrad okrem stavebného úradu, kultúrny dom, zberný dvor - ekodvor okrem výkupne železa dňa 14. septembra 2020 /pondelok/ budú zatvorené.

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že na základne VZN č. 3/2020 – požiarny poriadok obce Čiližská Radvaň budú vykonané preventívne protipožiarne kontroly v obci . Od 03.08.2020 do 10.08.2020 budú kontroly vykonávať u rodinných domoch od č.d. 1 do č.d. 52 a u podnikateľov č.d. 45 a 346. Preventívne protipožiarne kontroly budú vykonávať starostkou poverené osoby, ktorí sú zamestnancami obce a členovia dobrovoľného hasičského zboru. Za spoluprácu ďakujeme.

 

Oznamujeme občanom, že firma DERAKAT bude vykonávať postrek proti komárom dňa 14.07.2020 vo večerných hodinách.

Postrek na zdravie je neškodlivý, ale podľa možnosti počas striekania okná zavrite! Ovocie a zeleniny pred konzumáciou treba umyť! Upozorňujeme včelárov, aby počas striekania svoje včelstvá a úle zavreli! Podrobnejšie informácie dostanete od majiteľa firmy Derakat na telefónnom čísle: 0903 402 369

 

 

 

 

požiar

hhhhhggffviruvirviv

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov  v dňoch 17.3.2020 – 31.3.2020 v obci Čiližská Radvaň.

 

Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 31. 3. 2020 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 575 alebo 0911 044  576 alebo na stránkach www.zsvs.sk nájdete formulár na nahlásenie stavu vodomeru. Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31.3.2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobie. 

 

Ďakujem za pochopenie

Oznam!!!

Obec  Čiližská Radvaň  žiada klientov a návštevníkov Obecného úradu, aby zvážili svoju návštevu na  úrade  a aby uprednostnili komunikáciu s pracovníkmi úradu telefonicky, elektronicky alebo prostredníctvom emailu.

Žiadame, aby povinná osoba pri plnení finančných záväzkov voči samospráve uprednostnila úhrady prostredníctvom prevodu, poštou alebo priamo v banke.

Otváracia doba v súrnych prípadoch každý pracovný deň od 8.00 hod. – do 11.00 hod.

Telefónne čísla: 031/5541 183, 0911/216 957, e-mail: obec.radvan@gmail.com

 

Oznam!

Vzhľadom na aktuálnu zdravotnú situáciu obecný úrad obmedzuje vybavovanie stránok, len súrne prípady, preto Vás informujeme, že vývoz odpadovej vody môžete objednať  e-mailom aj telefonicky formou SMS na tel. čísle 0911/216 957 po úhrade poplatku 13,-- EUR/odvoz na bankovom účte č. SK97 0200 0000 0000 1802 0122, VS číslo domu . Žiadáme označiť dátum úhrady poplatku. Prosíme Vás, aby aj poplatky vybavovali bankovým prevodom. Ďakujeme.

rozhodnutie

Preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR!

Megelőző intézkedés az új koronavírus terjedése ellen Szlovákiában!

Oznámenie!

Na základe rozhodnutia  ústredného krízového štábu je zakázané organizovať športové, spoločenské a kultúrne podujatia od 10.03.2020, preto zrušíme všetky plánované programy v obci na dobu 14 dní.

Értesítés!

A központi krízis stáb határozata  alapján 2020. március 10-től tilos a nyilvános sport- és kultúrális események rendezése, ezért a községünkben a tervezett programok elmaradnak.

 

                                                                                                                Janík Erzsébet

                                                                                                   starostka obce Čiližská Radvaň             

                                                                                                 Csilizradvány község polgármestere

vv

korona

korona

Názov projektu: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební ZŠ

Celkové oprávnené výdavky: 116 787,94 EUR

 

Výška NFP: 110 948,54 EUR

Budovanie zlepšenie technického vybavenia učební ZŠ

 

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom, že nevyprádznené smetné nádoby budú smetiari vyprádzniť piatok 28. februára, ráno od 6 hodiny. Prosíme, aby kukanádoby so žetonom alebo kreditom umiestnili pred domom.

 

 

Oznam!

Od 01.02.2020 na obecnom úrade je možnosť platiť aj platobnou kartou!

Platba kartou

 

Pozvánka na 1. zasadnutie OZ

 

Varovanie!!!!

 

Slovenský hydrometeoroligcký ústav vydal tretí stupeň výstrahy VIETOR: od 10. feb. 2020, 12:00 hod. do 18:00 hod. a druhý stupeň VIETOR do 20:00 hod. Silný vietor je nebezpečné pre ľudské aktivity, pravdepodobnosť výskytu škôd a ohrozenia ľudských životov je veľmi vysoká.

 

 

 

 

Oznamujeme obyvateľom, že od 29. januára 2020 prebieha čipovanie odpadových nádob. Prosíme Vás, aby svoje odpadové nádoby po vyprázdnení nechali pred domom. Do každej domácnosti posielame nálepku, ktorou treba odpadové nádoby označiť. /1 kuka - 1 nálepka/.  Len označené budeme čipovať.

Od 1. apríla 2020 len čipované odpadové nádoby budú smetiari vyprázdniť.

Do 31. marca 2020 sú platné aj žetóny.

Bližšie informácie dostanete na obecnom úrade.

HarmonogramVianočný pozdrav

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektroodpadu bude 20.12.2019, piatok, ráno.

Odvoz komunálneho odpadu a vývoz odpadovej vody:

Kukanádoby:  18.12.2019 /streda/

                          03.01.2020 /piatok/

Vývoz odpadovej vody:   20.12.2019 /piatok/

                                            10.01.2020 /piatok/

Voľby do NR v roku 2020:

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obec.radvan@gmail.com

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia SR:

obec.radvan@gmail.com

 

 

JESENNÉ UPRATOVANIE!!!

Jesenné upratovanie sa uskutoční dň 11. októbra 2019 /piatok/ !

Zbierame v domácnosti sa nachádzajúci odpad / matrace,postele, kreslá, stoličky, textil/ objemný odpad atď. Nezbierame: rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad Žiadame obyvateľov obce,aby odpad vyložili pred domom ráno na 7,30 hodinu, a mi s nákladným autom IVECO pozbierame.

 

CIVILNÁ OCHRANA -  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV

Zásady správania sa

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

Odporúčané postupy pri vzniku mimoriadnej udalosti

Ako zachovať v prípade ohrozenia únikom nebezpečných látok

Zásady správania sa počas horúčav

Odporúčania pre obyvateľstvo-poveternostné vplyvy

 

figyelem

           Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva!    

Oznamujeme obyvateľom obce, že 

obecný úrad dňa 30.08.2019 /piatok/ bude zatvorený!

 

 

deň obce

 

 

szunyog

 

 

Civilná ochrana - oznam

 

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 20.06.2019

 

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materská škola s VJM - Óvoda, Čiližská Radvaň 40 - Csilizradvány 40

výberové konanie

 

 

 

 

Jarné upratovanie!!!

Jarné upratovanie sa uskutoční 17. mája 2019 /piatok/!!!

 

Oznamujeme obyvateľom obce, že odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční 07. mája 2019 /utorok/.

Oznamujeme obyvateľom obce, že v priebehu týždňa /06.05.2019 - 09.05.2019/, pondelok, utorok, štvrtok od 8:00do- 16:00 hodiny, stredu od 8:00 do 12:00 hodiny na zberom dvore môžete preberať plastové záhradné kompostéri.

OS

Podujatie

Archív akcií

Obmedziť výpis akcií na


Dátum konania: calendar calendar

23. 2. 2019 začiatok od 18:00
Miesto konania: Kultúrny dom
komédia celý text

13. 10. 2018 začiatok od 16:00
Miesto konania: Kultúrny dom
Stretnutie speváckych zborov celý text

6. 5. 2018 začiatok od 15:00
Miesto konania: Kultúrny dom
Srdečne Vás pozývame na slávnostný program pri príležitosti osláv Dňa matiek, ktorý sa uskutoční 06.05.2017/nedeľa/ o 15.00 hod. v kultúrnom dome. celý text

25. 4. 2018 začiatok od 10:00
Miesto konania:
Srdečne Vás pozývame na slávnostné odovzdanie rekonštruovanej materskej školy dňa 25.04.2018 o 10:00 hodine v materskej škole.

Stavba bola realizovaná s podporou: Bethlen Gábor Alap celý text

21. 4. 2018 začiatok od 18:00
Miesto konania: Kultúrny dom
Srdečne Vás pozývame na stretnutie s autorom knihy "A KLÁN" s Tiborom Szomolaim dňa 21.04.2018 o 18:00 hodine. celý text

14. 4. 2018 začiatok od 19:00
Miesto konania: Kultúrny dom
Srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie divadla "Zöld Csillag Színtársulat" do kultúrneho domu v Čiližskej Radvani, dňa 14. apríla 2018 na 19:00 hod. celý text

29. 3. 2018 začiatok od 14:00
Miesto konania: Kultúrny dom
Tvorivé popoludnie - príprava na Veľkonočné sviatky pre deti aj pre dospelých. celý text

17. 3. 2018 začiatok od 17:00
Miesto konania: Kultúrny dom
Srdečne Vás pozývame na stretnutie s autormi turistického magazínu "Hazajáró" dňa 17. marca 2018 o 17:00 hod. celý text

15. 3. 2018 začiatok od 18:00
Miesto konania: Kultúrny dom
Srdečne Vás pozývame na kultúrne podujatie na pamiatku Dňa revolúcie a boja za slobodu 1848-49 dňa 15. marca 2018 o 18:00 hod. celý text

10. 2. 2018 začiatok od 18:00
Miesto konania: Kultúrny dom
Srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie divadla RIVALDA do kultúrneho domu v Čiližskej Radvani, dňa 10. februára 2018 na 18:00 hod. celý text