Navigácia

Obsah

Kóczán Mór Magyar Tannyelvű Alapiskola Csilizradvány

 

iskola

Néhány gondolat az alapiskoláról

A csilizradványi Kóczán Mór Alapiskola a csilizköz régió egyetlen teljesen szervezett alapiskolája, amely mind a kilenc évfolyam oktatását biztosítja. Központi iskola lévén tanulóink az alábbi falvakból érkeznek: Csilizradvány, Balony, Szap, Csiliznyárad, Medve, Kulcsod, Csilizpatas, Nagymegyer-Izsap községekből.

A 1017/2018 –as tanévben az iskolát 280 tanuló látogatja, 107 gyermek az alsó , 173 tanuló a felső tagozatot. Az oktató-nevelői munkát 23 pedagógus és 3 nevelő végzi.. A pedagógusok munkáját 1 pedagógiai asszisztens segíti. A nem pedagógiai alkalmazottak száma 12.

Az iskola fő feladatai közé tartozik:

  • megtartani az iskola szellemiségét, arculatát
  • fokozni az iskolán folyó oktató-nevelő munka minőségét
  • ápolni hagyományainkat, megőrizni a tanulók magyar identitástudatát
  • elmélyíteni a regionális ismereteket
  • teret biztosítani a tehetséges tanulóknak
  • felzárkóztatni a gyengébb képességű tanulókat
  • biztosítani a speciális pedagógiai és pszichológiai problémákkal küzdő gyermekek oktatását szakemberek segítségével

Az említett alapértékek tiszteletben tartásával, pedagógusaink felelősségteljesen végzik  munkájukat, és mindent megtesznek  annak érdekében, hogy  kitűzött céljaink  megvalósulhassanak.

Az oktatáson kívül sokrétű szabadidős foglalkozást biztosítunk tanulóinknak, annak érdekében, hogy minél hasznosabban töltsék el szabad délutánjaikat.

Tanulóink eredményesek tantárgyi- és sportversenyekben határon belül és kívül egyaránt.

Aktívan részt veszünk a csilizközi falvak kultuális életében, tanulóink fellépéseikkel, műsoraikkal színesítik a különféle rendezvények programjait

Intézményünk küldetése és célja nemcsak az, hogy tanulóinkat információkkal és tudással vértezzük fel, hanem minden nap azon dolgozunk, hogy kibontakoztassuk   és fejlesszük személyiségüket. Fontosnak tartjuk, hogy szülői támogatással önálló, sikeres embereket neveljünk.

Mgr. Nagy Judit

igazgatónő