Navigáció

Tartalom

Urbariát

Urbariát - Dokumentumok

Zmluva o založení spoločenstva a stanovy spoločenstva Letöltve: 426x | 30.03.2017

Stanovy Pozemkového spoločenstva - úplné znenie 2014 Letöltve: 608x | 30.03.2017

Stanovy Pozemkového spoločenstva - konečná verzia Letöltve: 439x | 30.03.2017

Dodatok č. 1 k Stanovám Pozemkového spoločenstva Letöltve: 451x | 30.03.2017

Stránka

  • 1