Navigáció

Tartalom

Urbariát

Urbariát - Dokumentumok

Zmluva o založení spoločenstva a stanovy spoločenstva Letöltve: 468x | 30.03.2017

Stanovy Pozemkového spoločenstva - úplné znenie 2014 Letöltve: 661x | 30.03.2017

Stanovy Pozemkového spoločenstva - konečná verzia Letöltve: 483x | 30.03.2017

Dodatok č. 1 k Stanovám Pozemkového spoločenstva Letöltve: 487x | 30.03.2017

Stránka

  • 1