Navigácia

Obsah

Samospráva

Obecný úrad

obecný úrad

 

 

 

 

Stránkové dni :

Pondelok 7.30 – 12.00 13.00 - 16.00
Utorok 7.30 – 12.00 13.00 - 16.00
Streda 7.30 – 12.00 13.00 - 17.00
Štvrtok 7.30 – 12.00 13.00 - 16.00
Piatok 7.30 - 12.00  

 

Prednostka obecného úradu: 

Nagy Szilvia
účtovníčka, sociálne veci
tel: 031/5506-901
email: obec.radvan@gmail.com

Úradníci:

Csicsay Tünde
Mzdová účtovníčka, pracovnoprávne oddelenie
tel:031/5541-183
e-mail: obec.radvan@gmail.com

Szoboszlai Anita
Matrika, overenie listín, evidencia obyvateľstva
tel:031/5541-183
e-mail: obec.radvan@gmail.com

Ing. Kiss Erzsébet
Verejné obstarávanie, príprava projektov, evidencia druhotných surovín – EKO dvor
tel:031/5506-901
e-mail: obec.radvan@gmail.com

Mgr. Sági Mónika 
osvetárka
tel: 0918/405 536
kh.radvan@gmail.com

 

Stavebný úrad

Kertészová Emma

tel. 031/5541 183

Stránkové dni:

pondelok: 14:00 - 16:00

                 

 

Ochrana osobných údajov:

Zodpovedná osoba výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa § 44 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

ITAK s.r.o.

Baštová 38, 945 01  Komárno

tel: 0905 223 001

e-mail: itaksro@gmail.com