Navigácia

Obsah

Dokumenty

Verejnoprávne dokumenty

Stavebný poriadok Stiahnuté: 314x | 30.03.2017

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy Obce Čiližská Radvaň Stiahnuté: 197x | 30.03.2017

Územno plánovacia dokumentácia obce Čiližská Radvaň Stiahnuté: 431x | 30.03.2017

Verejná vyhláška Stiahnuté: 156x | 30.03.2017

Výberové konanie MS Stiahnuté: 175x | 30.03.2017

Výberové konanie ZS Stiahnuté: 173x | 30.03.2017

Výberové konanie- hlavný kontrolór Stiahnuté: 202x | 30.03.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky Stiahnuté: 169x | 30.03.2017

Výzva na predloženie ponuky Stiahnuté: 188x | 30.03.2017

Výzva na predloženie ponuky Stiahnuté: 480x | 30.03.2017

Zadanie pre spracovanie UPN Stiahnuté: 238x | 30.03.2017

Zámer č. 1/2013 Stiahnuté: 164x | 30.03.2017

Zámer č. 1/2014 Stiahnuté: 174x | 30.03.2017

Zámer č. 1/2014 Stiahnuté: 167x | 30.03.2017

Zámer č. 1/2016 Stiahnuté: 167x | 30.03.2017

Zámer č. 1/2017 Stiahnuté: 168x | 30.03.2017

Zámer č. 2/2013 Stiahnuté: 183x | 30.03.2017

Zámer č. 2/2013 Stiahnuté: 177x | 30.03.2017

Zámer č. 2/2014 Stiahnuté: 185x | 30.03.2017

Zámer č. 2/2015 Stiahnuté: 180x | 30.03.2017

Stránka