Navigácia

Obsah

Dokumenty

Verejnoprávne dokumenty

Stavebný poriadok Stiahnuté: 288x | 30.03.2017

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy Obce Čiližská Radvaň Stiahnuté: 169x | 30.03.2017

Územno plánovacia dokumentácia obce Čiližská Radvaň Stiahnuté: 341x | 30.03.2017

Verejná vyhláška Stiahnuté: 135x | 30.03.2017

Výberové konanie MS Stiahnuté: 149x | 30.03.2017

Výberové konanie ZS Stiahnuté: 151x | 30.03.2017

Výberové konanie- hlavný kontrolór Stiahnuté: 173x | 30.03.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky Stiahnuté: 144x | 30.03.2017

Výzva na predloženie ponuky Stiahnuté: 159x | 30.03.2017

Výzva na predloženie ponuky Stiahnuté: 390x | 30.03.2017

Zadanie pre spracovanie UPN Stiahnuté: 196x | 30.03.2017

Zámer č. 1/2013 Stiahnuté: 136x | 30.03.2017

Zámer č. 1/2014 Stiahnuté: 137x | 30.03.2017

Zámer č. 1/2014 Stiahnuté: 143x | 30.03.2017

Zámer č. 1/2016 Stiahnuté: 142x | 30.03.2017

Zámer č. 1/2017 Stiahnuté: 140x | 30.03.2017

Zámer č. 2/2013 Stiahnuté: 157x | 30.03.2017

Zámer č. 2/2013 Stiahnuté: 152x | 30.03.2017

Zámer č. 2/2014 Stiahnuté: 155x | 30.03.2017

Zámer č. 2/2015 Stiahnuté: 153x | 30.03.2017

Stránka