Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2019

Kúpna zmluva č. 5/2019

57/2019

17 583,00 EUR

Daffer s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

20.12.2019

Dohoda č. 19/04/52A/91

46/2019

Neuvedené

Úrad práce, soc.vecí a rodiny Dunajská Streda

Obec Čilizská Radvaň

20.12.2019

Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní služby v odpadovom hospodárstve

45/2019

Neuvedené

PURA s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

10.12.2019

Zmluva o poskynutí finančného príspevku

44/2019

400,00 EUR

Občianské združenie Kukkonia

Obec Čilizská Radvaň

10.12.2019

Zmluva o finančný dar

43/2019

100,00 EUR

Jókaiho nadácia-Jókai Alapítvány

Obec Čilizská Radvaň

03.12.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní elektronických služieb ESAMO

42/2019

neuvedené

Lomtec.com a.s.

Obec Čilizská Radvaň

14.11.2019

Zmluva o dielo č. 103/2019/2

41/2019

148 682,40 EUR

Bala, a.s.

Obec Čilizská Radvaň

13.11.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 79873/14-Me/2019

40/2019

neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Čilizská Radvaň

13.11.2019

Dohoda MOS 3/2019

39/2019

neuvedené

Petrik Juraj

Obec Čilizská Radvaň

14.10.2019

Dohoda 19/04/012/7

38/2019

Neuvedené

Úrad práce, soc.vecí a rodiny Dunajská Streda

Obec Čilizská Radvaň

02.10.2019

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

37/2019

Neuvedené

Enecol s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

01.10.2019

Zateplenie budovy kultúrneho domu v Čiližskej Radvani

36/2019

31 000,00 EUR

Štefan Dorák

Obec Čilizská Radvaň

18.09.2019

Zmluva o dielo

35/2019

31 356,58 EUR

BALA a.s.

Obec Čilizská Radvaň

06.09.2019

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Deň športu a zdravia

34/2019

800,00 EUR

TTSK Trnava

Obec Čilizská Radvaň

27.06.2019

Nájomná zmluva č. 3352/2018

32/2019

Neuvedené

Medzičilizie a.s.

Obec Čilizská Radvaň

27.06.2019

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu

31/2019

Neuvedené

innogy Slovakia s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

20.06.2019

Zmluva o poskytovaní účelovej dotácie - Fitt park

30/2019

1 050,00 EUR

TTSK Trnava

Obec Čilizská Radvaň

20.06.2019

Zmluva o poskytovaní účelovej dotácie - Letný tábor

29/2019

800,00 EUR

TTSK Trnava

Obec Čilizská Radvaň

20.06.2019

Dodatok č. 1 k zmluve

28/2019

dohodou

Ekolamp Slovakia

Obec Čilizská Radvaň

04.06.2019

Kúpna zmluva - Technické vybavenie politechnickej učebne

27/2019

29 445,80 EUR

Daffer s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

21.05.2019

Kúpna zmluva - Komunikačná technika a počítačové vybavenie 3 učební na ZŠ

26/2019

23 263,20 EUR

C-Service

Obec Čilizská Radvaň

07.05.2019

Zmluva o poskytovaní audítorskej služby

25/2019

1 500,00 EUR

N.M.-Audit spol. s r.o.

Obec Čilizská Radvaň

03.05.2019

Zmluva č. 39 591 o poskytnutí dotácia z prostriedkov DPO SR

24/2019

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čilizská Radvaň

03.05.2019

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

23/2019

Neuvedené

TextilEco a.s.

Obec Čilizská Radvaň

26.04.2019

Zmluva č. TT150340 o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch

22/2019

dohodou

RECobal s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: