Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.09.2023

Darovacia zmluva č.ú. SITB-002-2023/001174-017

27/2023

Neuvedené

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

Obec Čilizská Radvaň

04.09.2023

Dohoda č. 23/04/054/183

26/2023

Neuvedené

Úrad práce, soc.vecí a rodiny Dunajská Streda

Obec Čilizská Radvaň

23.08.2023

Zmluva o dielo č. 3/2023

25/2023

11 684,00 EUR

Ladislav Novák

Obec Čilizská Radvaň

04.08.2023

Zmluva o dielo č. 230702

24/2023

83 475,11 EUR

HI-TECH ELEKTRO s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

02.08.2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

23/2023

2 600,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Čilizská Radvaň

31.07.2023

Dodatok č. 2 k zmluve o umiestnenie Z-Boxu

22/2023

Neuvedené

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

28.07.2023

Zmluva o nájme pozemkov č. 362/2022-4

21/2023

2,00 EUR

Obec Dolný Štál

Obec Čilizská Radvaň

03.07.2023

Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distibučnej sústavy

20/2023

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Čilizská Radvaň

22.06.2023

Zmluva o zriadení vecných bremien

19/2023

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Čilizská Radvaň

22.06.2023

Kúpna zmluva nehnuteľnosti

18/2023

100,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Čilizská Radvaň

22.06.2023

Kúpna zmluva nehnuteľnosti

17/2023

2 470,00 EUR

Juraj Kvoch

Obec Čilizská Radvaň

13.06.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

16/2023

Neuvedené

Gergely Vörös a Regina Nagy

Obec Čilizská Radvaň

12.06.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní oddeleného zberu zo dňa 20.09.2016

15/2023

Neuvedené

Envidom

Obec Čilizská Radvaň

16.05.2023

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia IBV

14/2023

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Čilizská Radvaň

03.05.2023

Dodatok č. 1 k zmluve o užívaní nehnuteľnosti

13/2023

Neuvedené

Darutil Servis s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

02.05.2023

Zmluva č. 323 0085

12/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čilizská Radvaň

29.03.2023

Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distibučnej sústavy

11/2023

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Čilizská Radvaň

15.03.2023

Kúpna zmluva

10/2023

Neuvedené

PD Hrušov

Obec Čilizská Radvaň

15.03.2023

Kúpna zmluva nehnuteľnosti

9/2023

1 703,75 EUR

Hupka Ladislav a manž.

Obec Čilizská Radvaň

13.03.2023

Zmluva o dielo č. 2/2023

8/2023

Neuvedené

Ladislav Krastenics

Obec Čilizská Radvaň

08.03.2023

Kúpna zmluva

7/2023

1 243,75 EUR

Jozef Bartalos a Jolana Bartalosová

Obec Čilizská Radvaň

27.02.2023

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

6/2023

Neuvedené

Pura W s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

21.02.2023

Kúpna zmluva

5/2023

4 000,00 EUR

Zuzana Számelová

Obec Čilizská Radvaň

16.02.2023

Zmluva o poskytnutí služby

4/2023

Neuvedené

Árpád Kossár - ILKO

Obec Čilizská Radvaň

01.02.2023

Dodatok k zmluve č. 2/2010

3/2023

v zmluve

Gulázsi s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: