Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.05.2023

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia IBV

14/2023

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Čilizská Radvaň

03.05.2023

Dodatok č. 1 k zmluve o užívaní nehnuteľnosti

13/2023

Neuvedené

Darutil Servis s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

02.05.2023

Zmluva č. 323 0085

12/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čilizská Radvaň

29.03.2023

Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distibučnej sústavy

11/2023

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Čilizská Radvaň

15.03.2023

Kúpna zmluva

10/2023

Neuvedené

PD Hrušov

Obec Čilizská Radvaň

15.03.2023

Kúpna zmluva nehnuteľnosti

9/2023

1 703,75 EUR

Hupka Ladislav a manž.

Obec Čilizská Radvaň

13.03.2023

Zmluva o dielo č. 2/2023

8/2023

Neuvedené

Ladislav Krastenics

Obec Čilizská Radvaň

08.03.2023

Kúpna zmluva

7/2023

1 243,75 EUR

Jozef Bartalos a Jolana Bartalosová

Obec Čilizská Radvaň

27.02.2023

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

6/2023

Neuvedené

Pura W s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

21.02.2023

Kúpna zmluva

5/2023

4 000,00 EUR

Zuzana Számelová

Obec Čilizská Radvaň

16.02.2023

Zmluva o poskytnutí služby

4/2023

Neuvedené

Árpád Kossár - ILKO

Obec Čilizská Radvaň

01.02.2023

Dodatok k zmluve č. 2/2010

3/2023

v zmluve

Gulázsi s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

31.01.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

2/2023

v zmluve

EPIC Partner a.s.

Obec Čilizská Radvaň

16.01.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

1/2023

Neuvedené

Gergely Vörös a Regina Nagy

Obec Čilizská Radvaň

27.12.2022

Dohoda o úhrade ceny zemného plynu

53/2022

v zmluve

SPP distribúcia

Obec Čilizská Radvaň

20.12.2022

Nájomná zmluva

52/2022

v zmluve

Szegiová Angelika

Obec Čilizská Radvaň

06.12.2022

Dohoda č. 22/04/010/19

51/2022

Neuvedené

Úrad práce, soc.vecí a rodiny Dunajská Streda

Obec Čilizská Radvaň

06.12.2022

Dohoda č. 22/04/012/3

50/2022

Neuvedené

Úrad práce, soc.vecí a rodiny Dunajská Streda

Obec Čilizská Radvaň

06.12.2022

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 30.04.2017 vznení jej Dodatku č. 1 zo dňa 14.08.2020

49/2022

Neuvedené

Poľovnícké združenie

Obec Čilizská Radvaň

05.12.2022

Zmluva o poskytovaní služieb-preprava obedov

48/2022

v zmluve

Obec Ňárad

Obec Čilizská Radvaň

05.12.2022

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

47/2022

v zmluve

Topset Solution s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

30.11.2022

Kúpna zmluva

46/2022

660,00 EUR

Gergely Vörös a Regina Nagy

Obec Čilizská Radvaň

29.11.2022

Dohoda č. 22/04/054/204

45/2022

neuvedené

Úrad práce, soc.vecí a rodiny Dunajská Streda

Obec Čilizská Radvaň

16.11.2022

Kúpna zmluva č. 10/2022

44/2022

13 836,00 EUR

IP Home Slovakia s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

27.10.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

43/2022

14 000,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Čilizská Radvaň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: