Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.09.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/81-062

31/2020

114 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čilizská Radvaň

22.09.2020

Mandátna zmluva MBK-021/2020

30/2020

neuvedené v zmluve

3code s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

22.09.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

29/2020

neuvedené v zmluve

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čilizská Radvaň

22.09.2020

Dodatok č. 1 k kúpnej zmluve

28/2020

neuvedené v zmluve

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čilizská Radvaň

17.09.2020

Kúpna zmluva nehnuteľnosti

27/2020

6 771,60 EUR

Ing. Arnold Gaál a manž. Bc. Mária Gaál Tarabová

Obec Čilizská Radvaň

05.08.2020

Mandátna zmluva OC-01/2020

26/2020

900,00 EUR

Cityplan s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

05.08.2020

Zmluva o dielo KB-021/2020

25/2020

uvedené v zmluve

3code s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

21.07.2020

Zverejnenie posudzovanie vplyvov-zisťovacie konanie č. 7/2020-005

24/2020

v zmluve

Občianské združenie DOGAZYL

Obec Čilizská Radvaň

21.07.2020

Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2020

23/2020

15 040,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Čilizská Radvaň

20.07.2020

Darovacia zmluva

22/2020

100,00 EUR

Artis Jókai o.z.-Artis Jókai polgári társulás

Obec Čilizská Radvaň

14.07.2020

Zmluva o aktualizácii programov

21/2020

144,00 EUR

Topset Solution s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

30.06.2020

Dohoda o protokol o bezodplatnom prevode majetku

20/2020

neuvedené

Okresný úrad Trnava

Obec Čilizská Radvaň

29.06.2020

Dohoda MOS

19/2020

neuvedené

Mészárosová Marta

Obec Čilizská Radvaň

29.06.2020

Dohoda MOS

18/2020

neuvedené

Petrik Juraj

Obec Čilizská Radvaň

18.06.2020

Bojujeme s koronavírusom

17/2020

1 068,00 EUR

TTSK Trnava

Obec Čilizská Radvaň

08.06.2020

Zmluva o dielo

16/2020

1 950,00 EUR

Empemont Slovakia

Obec Čilizská Radvaň

08.06.2020

Zmluva - školské ovocie

15/2020

neuvedené

PD Hrušov

Obec Čilizská Radvaň

27.05.2020

Kúpna zmluva nehnuteľnosti

14/2020

7 500,00 EUR

Komans s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

21.05.2020

Kúpna zmluva nehnuteľnosti

13/2020

490,00 EUR

Inczédy Tibor

Obec Čilizská Radvaň

15.05.2020

Zmluva o dielo o dodávke prác

12/2020

13 026,00 EUR bez DPH

Torman s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

04.03.2020

Kúpna zmluva nehnuteľnosti

9/2020

1 243,75 EUR

Mária Tarabová Gaál Bc.

Obec Čilizská Radvaň

03.03.2020

Zmluva o poskynutí technickej služby

10/2020

3 525,20 EUR

SEEN s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

02.03.2020

Dohoda č, 20/04/054/58

11/2020

345,24 EUR

Úrad práce, soc.vecí a rodiny Dunajská Streda

Obec Čilizská Radvaň

02.03.2020

Zmluva o dielo

8/2020

dohodou

EPIC Partner a.s.

Obec Čilizská Radvaň

02.03.2020

Zmluva o manažmetne verejného obstarávania

7/2020

504,00 EUR

EPIC Partner a.s.

Obec Čilizská Radvaň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: