Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2023

Návrh - Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025-príjmová časť Stiahnuté: 40x

Návrh - Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025-výdavková časť Stiahnuté: 39x

2022

Upravený rozpočet 2022 Stiahnuté: 55x

Návrh rozpočtu obce na rozpočtový rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 Stiahnuté: 116x

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 Stiahnuté: 94x

2021

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 Stiahnuté: 137x

2020

Upravený rozpočet 2020 Stiahnuté: 129x

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 143x

Návrh - Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 154x

2019

Upravený rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2019 Stiahnuté: 203x

Schválený rozpočet obce 2019 Stiahnuté: 291x

Návrh rozpočtu obce za rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Stiahnuté: 347x

2018

Upravený rozpočet obce 2018 Stiahnuté: 290x

Návrh na úpravu rozpočtu obce 2018 Stiahnuté: 322x

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2018 Stiahnuté: 396x

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s vyýhľadom na rok 2019, 2020 Stiahnuté: 474x

2017

Úpravený rozpočet obce 2017 Stiahnuté: 439x

Rozpočet obce na rok 2017 s výhľadom na rok 2018, 2019 Stiahnuté: 581x

2016

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Stiahnuté: 471x

Rozpočet a upravený rozpočet 2016 Stiahnuté: 462x

Stránka