Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2024

Návrh-Rozpočet obce na rozpočtový rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 Stiahnuté: 6x

2023

Upravený rozpočet na rok 2023 Stiahnuté: 3x

Návrh na úpravu rozpočtu obce Čiližská Radvaň na rok 2023 Stiahnuté: 14x

Rozpočet obec Čiližská Radvaň na rozpočtový rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 Stiahnuté: 8x

Návrh - Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025-príjmová časť Stiahnuté: 71x

Návrh - Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025-výdavková časť Stiahnuté: 68x

2022

Upravený rozpočet 2022 Stiahnuté: 81x

Návrh rozpočtu obce na rozpočtový rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 Stiahnuté: 147x

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 Stiahnuté: 117x

2021

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 Stiahnuté: 170x

2020

Upravený rozpočet 2020 Stiahnuté: 160x

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 170x

Návrh - Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 185x

2019

Upravený rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2019 Stiahnuté: 226x

Schválený rozpočet obce 2019 Stiahnuté: 319x

Návrh rozpočtu obce za rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Stiahnuté: 379x

2018

Upravený rozpočet obce 2018 Stiahnuté: 321x

Návrh na úpravu rozpočtu obce 2018 Stiahnuté: 354x

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2018 Stiahnuté: 430x

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s vyýhľadom na rok 2019, 2020 Stiahnuté: 496x

Stránka