Navigácia

Obsah

Stránka

  • 1

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: 1132 obyvateľov.

 

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: obec.radvan@gmail.com

 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022:

Erzsébet Kiss

Obecný úrad Čiližská Radvaň č. 285

tel. 0911/216 957

e-mail: obec.radvan@gmail.com

 

Počet volebných obvodov, počet poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v obci Čiližská Radvaň:

- počet volebných obvodov:      1

- počet poslancov OZ, ktorý sa má voliť vo volebných obvodov:     9