Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie OÚ Dunajská Streda, odbor ŽP o predľženie platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom: Čiližská Radvaň rozšírenie vodovodu"

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 6. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť