Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Čiližská Radvaň z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 3/2022

Vyvesené: 28. 7. 2022

Dátum zvesenia: 13. 8. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť