Navigácia

Obsah

Informácia pre voliča SK

Informácie pre voliča HU

Informácie pre voliča EN

Žiadosť občana iného členského štátu EU o zapísanie do zoznamu voličov - Vyhlásenie

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydavnie hlasovaniecho preukazu:

obec.radvan@gmail.com

 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obec.radvan@gmail.com