Navigácia

Obsah

Informácia pre voliča

Voľby do NR v roku 2020:

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec. radvan@gmail.com

 

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obec.radvan@gmail.com

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia SR:

obec.radvan@gmail.com