Navigácia

Obsah

2021

VzN č. 4/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

VzN č. 4/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

VZN 42021.pdf Stiahnuté: 6x | 16.07.2021

VzNč. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Čiližská Radvaň

VzNč. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Čiližská Radvaň

VzN č. 2-ÚP.pdf Stiahnuté: 8x | 16.07.2021

VzN č. 3/2021 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaď. pôsobnosti obec Čiližská Radvaň

VzN č. 3/2021 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaď. pôsobnosti obec Čiližská Radvaň

VZN č.3-2021.pdf Stiahnuté: 8x | 16.07.2021

VzN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2021 v obci Čiližská Radvaň

VzN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2021 v obci Čiližská Radvaň

VzN 1-2021.pdf Stiahnuté: 19x | 16.07.2021

2020

Požiarny poriadok obce Čiližská Radvaň

Požiarny poriadok obce Čiližská Radvaň

Požiarny poriadok obce.pdf Stiahnuté: 27x | 14.04.2021

VZN č. 4/2020 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán

VZN č. 4/2020 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán

VZN 4-2020.pdf Stiahnuté: 24x | 14.04.2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 k VZN č. 42019.pdf Stiahnuté: 73x | 04.03.2020

VZN 3/2020

VZN č. 3/2020 o vodení a držaní psov na území obce

VZN č. 32020.pdf Stiahnuté: 65x | 04.03.2020

VZN 2/2020

VZN č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN 22020.pdf Stiahnuté: 57x | 04.03.2020

VZN 1/2020

VZN 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka školy a školského zariadenia

VZN č. 12020.pdf Stiahnuté: 58x | 04.03.2020

2019

VZN č. 5/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní

VZN č. 5/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní

VZN 5-2019.pdf Stiahnuté: 73x | 16.12.2019

VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady

VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady

VZN 4-2019.pdf Stiahnuté: 82x | 16.12.2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Čiližskej Radvani

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Čiližskej Radvani

Dodatok č.1 k VZN 3-2019.pdf Stiahnuté: 64x | 16.12.2019

VZN č. 3/2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom

VZN č. 3/2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom

VZN č. 3-2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OÚ v ČR.pdf Stiahnuté: 67x | 05.11.2019

VZN č. 2/2019 o príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedáli a výdajnej školskej jedálni

VZN č. 2/2019 o príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedáli a výdajnej školskej jedáln

VZN 22019.pdf Stiahnuté: 81x | 02.07.2019

VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v obci Čiližská Radvaň

VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v obci Čiližská Radvaň

VZN 12019.pdf Stiahnuté: 108x | 22.02.2019

Dodatok č. 3 k VZN č. 7/2015 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 3 k VZN č. 7/2015 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 3 k VZN.pdf Stiahnuté: 115x | 11.01.2019

Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 7/2015 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

návrh dodatku č.3 k VZN č.7-2015.pdf Stiahnuté: 174x | 21.11.2018

2018

Dodatok k VZN č. 8/2015 o poplatkoch za pracovné úkony

Dodatok č.1 k VZN 8-2015.pdf Stiahnuté: 187x | 06.03.2018

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a školského zariadenia na rok 2018

VZN 12018.pdf Stiahnuté: 178x | 02.07.2018

Stránka