Navigácia

Obsah

2023

Dodatok č. 1 k VzN č. 8/2022 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

Dodatok č. 1 k VzN č. 8/2022 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

Dodatok k VzN.pdf Stiahnuté: 2x | 18.09.2023

VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka školy a školského zariadenia na rok 2023

VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka školy a školského zariadenia na rok 2023

VZN č. 1-2023 obce Čiližská Radvaň o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2023.pdf Stiahnuté: 22x | 15.03.2023

Dodatok č. 2 k VzN č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby

Dodatok č. 2 k VzN č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby Obce Čiližská Radvaň

Dodatok č. 2 VZN č. 2-2020.pdf Stiahnuté: 24x | 27.02.2023

VZN č. 8/2022 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

VZN č. 8 - 2022 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a.pdf Stiahnuté: 38x | 27.12.2022

VZN č. 7/2022 o pomienkach určovania a vyberania miestnych daní

VZN č. 7-2022 miestne dane.pdf Stiahnuté: 46x | 27.12.2022

VZN č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN č.6-2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady.pdf Stiahnuté: 40x | 27.12.2022

VZN č. 5/2022 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou

VZN č. 5-2022 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OÚ v ČR.pdf Stiahnuté: 32x | 27.12.2022

2022

VZN č. 4/2022 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálni

VZN č. 4/2022 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedáln

VZN č. 4-2022 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a .pdf Stiahnuté: 40x | 10.10.2022

VZN č. 3/2022 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN č. 3/2022 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Návrh na VZN 3-2022.pdf Stiahnuté: 33x | 10.10.2022

VZN č. 2/2022 o podrobnostiach organizácii miestneho referenda v obci Čiližská Radvaň

VZN č. 2/2022 o podrobnostiach organizácii miestneho referenda v obci Čiližská Radvaň

VZN 2-2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci ČR.pdf Stiahnuté: 47x | 10.10.2022

VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2022

VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2022

VZN č. 12022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka školy a školského zariadenia na rok 2022.pdf Stiahnuté: 43x | 10.10.2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby Obce Čiližská Radvaň

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby Obce Čiližská Radvaň

Dodatok č. 1 VZN č. 2-2020.pdf Stiahnuté: 87x | 20.12.2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady

Dodatok č. 2 VZN č. 4-2019.pdf Stiahnuté: 93x | 20.12.2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2019 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2019 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 2 VZN č. 5-2019 dane a poplatky.pdf Stiahnuté: 88x | 20.12.2021

2021

VzN č. 4/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

VzN č. 4/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

VZN 42021.pdf Stiahnuté: 93x | 16.07.2021

VzNč. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Čiližská Radvaň

VzNč. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Čiližská Radvaň

VzN č. 2-ÚP.pdf Stiahnuté: 98x | 16.07.2021

VzN č. 3/2021 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaď. pôsobnosti obec Čiližská Radvaň

VzN č. 3/2021 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaď. pôsobnosti obec Čiližská Radvaň

VZN č.3-2021.pdf Stiahnuté: 80x | 16.07.2021

VzN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2021 v obci Čiližská Radvaň

VzN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2021 v obci Čiližská Radvaň

VzN 1-2021.pdf Stiahnuté: 108x | 16.07.2021

2020

Požiarny poriadok obce Čiližská Radvaň

Požiarny poriadok obce Čiližská Radvaň

Požiarny poriadok obce.pdf Stiahnuté: 164x | 14.04.2021

VZN č. 4/2020 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán

VZN č. 4/2020 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán

VZN 4-2020.pdf Stiahnuté: 103x | 14.04.2021

Stránka