Navigácia

Obsah

2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 k VZN č. 42019.pdf Stiahnuté: 50x | 04.03.2020

VZN 3/2020

VZN č. 3/2020 o vodení a držaní psov na území obce

VZN č. 32020.pdf Stiahnuté: 50x | 04.03.2020

VZN 2/2020

VZN č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN 22020.pdf Stiahnuté: 40x | 04.03.2020

VZN 1/2020

VZN 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka školy a školského zariadenia

VZN č. 12020.pdf Stiahnuté: 40x | 04.03.2020

2019

VZN č. 5/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní

VZN č. 5/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní

VZN 5-2019.pdf Stiahnuté: 57x | 16.12.2019

VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady

VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady

VZN 4-2019.pdf Stiahnuté: 61x | 16.12.2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Čiližskej Radvani

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Čiližskej Radvani

Dodatok č.1 k VZN 3-2019.pdf Stiahnuté: 48x | 16.12.2019

VZN č. 3/2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom

VZN č. 3/2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom

VZN č. 3-2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OÚ v ČR.pdf Stiahnuté: 47x | 05.11.2019

VZN č. 2/2019 o príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedáli a výdajnej školskej jedálni

VZN č. 2/2019 o príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedáli a výdajnej školskej jedáln

VZN 22019.pdf Stiahnuté: 64x | 02.07.2019

VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v obci Čiližská Radvaň

VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v obci Čiližská Radvaň

VZN 12019.pdf Stiahnuté: 93x | 22.02.2019

Dodatok č. 3 k VZN č. 7/2015 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 3 k VZN č. 7/2015 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 3 k VZN.pdf Stiahnuté: 95x | 11.01.2019

Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 7/2015 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

návrh dodatku č.3 k VZN č.7-2015.pdf Stiahnuté: 149x | 21.11.2018

2018

Dodatok k VZN č. 8/2015 o poplatkoch za pracovné úkony

Dodatok č.1 k VZN 8-2015.pdf Stiahnuté: 158x | 06.03.2018

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a školského zariadenia na rok 2018

VZN 12018.pdf Stiahnuté: 157x | 02.07.2018

Návrh VZN č. 1/2018

NÁVRH VZN 12018.pdf Stiahnuté: 186x | 16.02.2018

Návrh dodatok k VZNč. 8/2015

návrh Dodatku č. 1 k VZN 8-2015 o poplatkoch za pracovné úkony.pdf Stiahnuté: 162x | 16.02.2018

2017

Zámer predaja majetku obce č. 8/2017

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Čiližská Radvaň

zámer Patasiová.pdf Stiahnuté: 237x | 01.01.2018

VzN č. 4/2017

VzN č. 4/2017 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov

VzN 42017 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov.pdf Stiahnuté: 251x | 17.07.2017

VzN č.3/2017

VzN č. 3/2017 o udeľovaní Čestného občianstva obce Čiližská Radvaň

vzn č. 3-2017 .pdf Stiahnuté: 294x | 16.06.2017

Návrh VZN č. 3/2017

návrh vzn 32017 o udeľovaní Čestného občianstva obce.pdf Stiahnuté: 303x | 28.05.2017

Stránka