Navigácia

Obsah

2017

2018
Zámer predaja majetku obce č. 8/2017

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Čiližská Radvaň

zámer Patasiová.pdf Stiahnuté: 181x | 01.01.2018

2017
Dodatok k VZN č. 4/2013

dodatok k vzn 4-2013 o poskytovaní opatrovateľskej služby.pdf Stiahnuté: 208x | 28.05.2017

Návrh VZN č. 2/2017

návhr vzn 22017 o poskyt.elek.služieb v obci Čr.pdf Stiahnuté: 226x | 28.05.2017

Návrh VZN č. 3/2017

návrh vzn 32017 o udeľovaní Čestného občianstva obce.pdf Stiahnuté: 241x | 28.05.2017

VZN č. 1/2017

vzn 1-2017-určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy......pdf Stiahnuté: 267x | 30.03.2017

VZN č. 1/2017-HU

Általános érvényű rendelet 2017-1.pdf Stiahnuté: 219x | 28.05.2017

VZN č. 2/2017

vzn 2-2017o poskytovaní elektornických služieb.pdf Stiahnuté: 203x | 28.05.2017

VzN č. 4/2017

VzN č. 4/2017 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov

VzN 42017 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov.pdf Stiahnuté: 199x | 17.07.2017

VzN č.3/2017

VzN č. 3/2017 o udeľovaní Čestného občianstva obce Čiližská Radvaň

vzn č. 3-2017 .pdf Stiahnuté: 234x | 16.06.2017

2016

2017
Výpis z uznesenia č. 2/2016

výpisozč.22016.pdf Stiahnuté: 215x | 30.03.2017

VZN č. 1/2016

vzn č.1-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2016.pdf Stiahnuté: 324x | 30.03.2017

VZN č. 2/2016

vzn 2-2016 o nakladaní s kom.odpadmi.pdf Stiahnuté: 290x | 30.03.2017

VZN č. 2/2016

vzn č. 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Čr.pdf Stiahnuté: 216x | 30.03.2017

2015

2017
Dodatok č. 1 k VZN 7/2015

dodatok 1 k vzn 72015.pdf Stiahnuté: 215x | 30.03.2017

Dodatok č. 2 k VZN 7/2015

dodatok č. 2 k vzn č. 7-2015 o podmienkach urč. a vyberaní daní a poplatku za ko a drobné stavebné odpady.pdf Stiahnuté: 224x | 30.03.2017

Návrh dodatku č. 2 k VZN 7/2015

návrh dodatk č. 2 k vzn č.72015.jpg Stiahnuté: 223x | 30.03.2017

Výpis z uznesenia OZ č. 74/2015

výpis uznesenie oz 742015.jpg Stiahnuté: 212x | 30.03.2017

VZN č 2/2015

vzn 2 2015.pdf Stiahnuté: 209x | 30.03.2017

VZN č. 3/2015

vzn 3 2015.pdf Stiahnuté: 241x | 30.03.2017

VZN č. 3/2015

vznmajetok 2015- navrh.pdf Stiahnuté: 202x | 30.03.2017

Stránka