Navigácia

Obsah

2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby Obce Čiližská Radvaň

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby Obce Čiližská Radvaň

Dodatok č. 1 VZN č. 2-2020.pdf Stiahnuté: 27x | 20.12.2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady

Dodatok č. 2 VZN č. 4-2019.pdf Stiahnuté: 29x | 20.12.2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2019 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2019 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 2 VZN č. 5-2019 dane a poplatky.pdf Stiahnuté: 25x | 20.12.2021

2021

VzN č. 4/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

VzN č. 4/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

VZN 42021.pdf Stiahnuté: 33x | 16.07.2021

VzNč. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Čiližská Radvaň

VzNč. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Čiližská Radvaň

VzN č. 2-ÚP.pdf Stiahnuté: 37x | 16.07.2021

VzN č. 3/2021 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaď. pôsobnosti obec Čiližská Radvaň

VzN č. 3/2021 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaď. pôsobnosti obec Čiližská Radvaň

VZN č.3-2021.pdf Stiahnuté: 30x | 16.07.2021

VzN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2021 v obci Čiližská Radvaň

VzN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2021 v obci Čiližská Radvaň

VzN 1-2021.pdf Stiahnuté: 44x | 16.07.2021

2020

Požiarny poriadok obce Čiližská Radvaň

Požiarny poriadok obce Čiližská Radvaň

Požiarny poriadok obce.pdf Stiahnuté: 61x | 14.04.2021

VZN č. 4/2020 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán

VZN č. 4/2020 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán

VZN 4-2020.pdf Stiahnuté: 46x | 14.04.2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 k VZN č. 42019.pdf Stiahnuté: 100x | 04.03.2020

VZN 3/2020

VZN č. 3/2020 o vodení a držaní psov na území obce

VZN č. 32020.pdf Stiahnuté: 88x | 04.03.2020

VZN 2/2020

VZN č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN 22020.pdf Stiahnuté: 84x | 04.03.2020

VZN 1/2020

VZN 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka školy a školského zariadenia

VZN č. 12020.pdf Stiahnuté: 90x | 04.03.2020

2019

VZN č. 5/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní

VZN č. 5/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní

VZN 5-2019.pdf Stiahnuté: 103x | 16.12.2019

VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady

VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady

VZN 4-2019.pdf Stiahnuté: 114x | 16.12.2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Čiližskej Radvani

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Čiližskej Radvani

Dodatok č.1 k VZN 3-2019.pdf Stiahnuté: 92x | 16.12.2019

VZN č. 3/2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom

VZN č. 3/2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom

VZN č. 3-2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OÚ v ČR.pdf Stiahnuté: 97x | 05.11.2019

VZN č. 2/2019 o príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedáli a výdajnej školskej jedálni

VZN č. 2/2019 o príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedáli a výdajnej školskej jedáln

VZN 22019.pdf Stiahnuté: 102x | 02.07.2019

VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v obci Čiližská Radvaň

VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v obci Čiližská Radvaň

VZN 12019.pdf Stiahnuté: 136x | 22.02.2019

Dodatok č. 3 k VZN č. 7/2015 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 3 k VZN č. 7/2015 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 3 k VZN.pdf Stiahnuté: 138x | 11.01.2019

Stránka