Navigácia

Obsah

2015

VZN č. 7/2015 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 7/2015 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 7-2015.pdf Stiahnuté: 229x | 31.12.2015

Dodatok č. 2 k VZN 7/2015

dodatok č. 2 k vzn č. 7-2015 o podmienkach urč. a vyberaní daní a poplatku za ko a drobné stavebné odpady.pdf Stiahnuté: 311x | 30.03.2017

Návrh dodatku č. 2 k VZN 7/2015

návrh dodatk č. 2 k vzn č.72015.jpg Stiahnuté: 324x | 30.03.2017

Dodatok č. 1 k VZN 7/2015

dodatok 1 k vzn 72015.pdf Stiahnuté: 311x | 30.03.2017

Výpis z uznesenia OZ č. 74/2015

výpis uznesenie oz 742015.jpg Stiahnuté: 321x | 30.03.2017

VZN č. 6/2015

vzn 62015.pdf Stiahnuté: 255x | 30.03.2017

VZN č. 5/2015

vzn 52015.pdf Stiahnuté: 260x | 30.03.2017

VZN č. 3/2015

vznmajetok 2015- navrh.pdf Stiahnuté: 282x | 30.03.2017

VZN č. 4/2015

vzn 4 2015.pdf Stiahnuté: 405x | 30.03.2017

VZN č. 3/2015

vzn 3 2015.pdf Stiahnuté: 339x | 30.03.2017

VZN č 2/2015

vzn 2 2015.pdf Stiahnuté: 292x | 30.03.2017

2014

VZN č. 2/2014

vzn_o podmienkachpredaja vyrobkov a poskytovania sluzieb na trhovych miestach v obci.pdf Stiahnuté: 223x | 30.03.2017

VZN č. 1/2014

vzn obce Čiližská radvaň školské zariadenie.pdf Stiahnuté: 249x | 30.03.2017

VZN č. 5/2014

vzn dane a poplatky 2015 - navrh.pdf Stiahnuté: 248x | 30.03.2017

2013

Dodatok k VZN č. 4/2013

dodatok k vzn 4-2013 o poskytovaní opatrovateľskej služby.pdf Stiahnuté: 218x | 30.03.2017

VZN č. 1/2013

separovaný vzn (1).docx Stiahnuté: 224x | 30.03.2017

Zásady hospodárenia s majetkom obce

zásady hospodárenia s majetkom obce.doc Stiahnuté: 215x | 30.03.2017

VZN č. 3/2013

vzn obce Čiližská radvaň školské zariadenie.doc Stiahnuté: 226x | 30.03.2017

VZN č. 2/2013

vzn dotácie.doc Stiahnuté: 238x | 30.03.2017

VZN č. 6/2013

vzn poplatok mŠ, skd.pdf Stiahnuté: 220x | 30.03.2017

Stránka