Obsah

ZMLUVY 2014

ČísloZverejnenéPopis zmluvyZmluvná stranaIČOPlatnosťTyp
1/2014 07.01.2014 Zmluva o realizácii verejného obstrarávaniaUltima Ratio s.r.o.46862439na dobu realizácie VO
2/2014 14.02.2014 Kúpna zmluvaDionyz Takács---------zápis do katastra nehnuteľno
3/2014 28.02.2014 Dohoda č. 1ÚPSVaR Dunajská Streda3784755431.08.2014
4/2014 28.02.2014 DohodaÚPSVaR Dunajská Streda3784755431.12.2014
5/2014 28.02.2014 Dohoda č.1Bagin Terézia30.06.2014
6/2014 28.02.2014 Dohoda č.2Jádyová Žaneta---------30.06.2014
7/2014 28.02.2014 Dohoda č.3Mészárosová Marta---------30.06.2014
8/2014 28.02.2014 Zmluva o nájme nebyt.priestorov 01/2014EVERA SK s.r.o.47532611neurčitú
9/2014 28.02.2014 Zmluva o nájme bytu č.2Feketeová Ildikó---------31.12.2014
10/2014 28.02.2014 Zmluva o nájme bytu č.5Zalková Judita---------31.12.2014
11/2014 28.02.2014 Zmluva o nájme bytu č.7Jádyová Žaneta---------31.12.2014
12/2014 28.02.2014 Zmluva o nájme bytu č.9Csicsayová Iveta---------31.12.2014
13/2014 10.03.2014 Dohoda č.5Petrik Juraj---------31.08.2014
14/2014 10.03.2014 Dohoda č. 6Fatona Ladislav---------31.08.2014
15/2014 10.03.2014 Dohoda č.7Mezei Zoltán---------31.08.2014
16/2014 17.03.2014 Zmluva o dielo č. 16/2014/2Bala, a.s.36228427--------
17/2014 07.04.2014 Zmluva o dieloNea - Plast s.r.o.3627980328.04.2014
18/2014 09.04.2014 Dohoda o ukončení zmluvy o službáchOPEN DOOR INTERNATIONAL s.r.o.36565849d?om podpisu zmluv.stranami
19/2014 27.05.2014 Zmluva o dielo č. 19/2014VP Project & Marketing s.r.o. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44487916-
20/2014 27.05.2014 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hos.PURA s.r.o.34105948-
21/2014 27.05.2014 Zmluva o dieloP4U, s.r.o.46391100na dobu neurčitú
22/2014 02.07.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorovNOVA TRAINING, s.r.o.3619521931.07.2014
23/2014 02.07.2014 Zmluva č. 016-1-K/2014Trnavský samosprávny kraj3783690131.12.2014
24/2014 14.07.2014 Zmluva o dieloEKOM PLUS s.r.o.3623640330.09.2014
25/2014 16.09.2014 Zmluva o spolupráciImplementačná agentúra pre Operačný program3085468730.09.2015
26/2014 17.09.2014 Dohoda č .08/2014Baginová Terézia------------31.12.2014
27/2014 17.09.2014 Dohoda č. 09/2014Jádyová Žaneta------------31.12.2014
28/2014 17.09.2014 Dohoda č. 10/2014Mészárosová Marta------------31.12.2014
29/2014 17.09.2014 DohodaÚrad práce, soc.vecí a rodiny Dunajská Streda3784755428.02.2015
30/2014 17.09.2014 Dohoda č. 11/2014Feketeová Terézia------------31.12.2014
31/2014 17.09.2014 DohodaÚrad práce, soc.vecí a rodiny Dunajská Streda3784755431.12.2014
32/2014 15.10.2014 Návh poistnej zmluvyKomunálna poisťov?a a.s.31595545na dobu neurčitú
33/2014 04.11.2014 Dodatok k zmluveImplementačná agentúra pre Operačný program3085468730.09.2015
34/2014 30.12.2014 DohodaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda3784755431.12.2015
35/2014 30.12.2014 DohodaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda3784755430.06.2015
36/2014 30.12.2014 Dodatok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda3784755431.12.2015
37/2015 07.01.2015 Zmluva o dieloITAK s.r.o.3652348816.12.2014