Obsah

FAKTÚRY 2015

FaktúraZverejnenéDodávateľPredmet
5/15 10.03.2015 ZSE energia a.s.za elektrickú energiu obecných objektov
15/15 10.03.2015 RWE GAS Slovensko s.r.o.vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2014
20/15 10.03.2015 RWE GAS Slovensko s.r.o.opravná faktúra k vyúčtovaniu 2014
29/15 10.03.2015 ZSE energia a.s.za elektrickú energiu obecných objektov
31/15 10.03.2015 RWE GAS Slovensko s.r.o.za plynovú dodávku obecných objektov
63/15 10.03.2015 ZSE energia a.s.za elektrickú energiu obecných objektov
65/15 10.03.2015 RWE GAS Slovensko s.r.o.za plynovú dodávku obecných obkejtov
80/15 23.07.2015 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.Za stravné lístky
85/15 23.07.2015 Playsystem s.r.o.Detské ihrisko
89/15 23.07.2015 ZSE Energia, a.s.Za elektrickú energiu obecných objektov
93/15 23.07.2015 RWE Gas SlovenskoZa zemný plyn obecných objektov
117/15 23.07.2015 DORKER KFTOprava traktora
124/15 23.07.2015 ZSE Energia, a.s.Za elektrickú energiu obecných objektov
126/15 23.07.2015 RWE Gas SlovenskoZa zemný plyn obecných objektov
149/15 23.07.2015 Zoltán Ecsy - 4GARDEN detské ihrisko
151/15 23.07.2015 ZSE Energia, a.s.Za elektrickú energiu obecných objektov
155/15 23.07.2015 RWE Gas SlovenskoZa zemný plyn obecných objektov
179/15 23.07.2015 ZSE Energia, a.s.za elektrickú energiu obecných objektov
180/15 23.07.2015 RWE Gas SlovenskoZa zemný plyn obecných objektov
202/15 12.10.2015 Doxx - Stravné lístky s.r.o.Za stravné lístky
205/15 12.10.2015 N.M - Audit s.r.o.za práca audítora
206/15 12.10.2015 RWE Gas Slovensko s.r.o.za plynovú dodávku obecných objektov
207/15 12.10.2015 ZSE Energia a.s.za elektrickú energiu obecných objektov
217/15 12.10.2015 NEA - Plast s.r.o.plastové okná
234/15 12.10.2015 NEA - Plast s.r.o.plastové okná
239/15 12.10.2015 RWE Gas Slovensko s.r.o.za plynovú dodávku obecných objektov
240/15 12.10.2015 ZSE Energia a.s.za elektrickú energiu obecných objektov
249/15 12.10.2015 Jozef Horváthza vykonané práce
260/15 12.10.2015 DINI s.r.o.rekonštrukčné práce
262/15 12.10.2015 ZSE Energia a.s.za elektrickú energiu obecných objektov
267/15 12.10.2015 RWE Gas Slovensko s.r.o.za plynovú dodávku obecných objektov
284/15 13.04.2016 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.Za stravné lístky
288/15 13.04.2016 RWE GAS Slovensko s.r.o.Za zemný plyn obecných objektov
289/15 13.04.2016 ZSE energia a.s.za elektrickú energiu obecných objektov
293/15 13.04.2016 Jozef Takácsvýmena, oprava plnynových zariadení
316/15 13.04.2016 RWE GAS Slovensko s.r.o.Za zemný plyn obecných objektov
341/15 13.04.2016 THERMOLUX s.r.o.Dodávka a montáž okien