Navigácia

Obsah

Stručná informácia o obsahu podanej žiadosti Stiahnuté: 157x | 26.11.2018

Zverejnenie a výzva dotknutej verejnosti Stiahnuté: 172x | 26.11.2018

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia Stiahnuté: 238x | 26.11.2018

Stránka

  • 1

Do žiadosti spolu s prílohami možno nahliadnúť na Obecnom úrade v Čiližskej Radvani, 930 08  Čiližská Radvaň 285 v úradných hodinách.