Navigáció

Tartalom

Általános érvényű rendeletek

2017

2017
Dodatok k VZN č. 4/2013

dodatok k vzn 4-2013 o poskytovaní opatrovateľskej služby.pdf Letöltve: 151x | 28.05.2017

Návrh VZN č. 2/2017

návhr vzn 22017 o poskyt.elek.služieb v obci Čr.pdf Letöltve: 157x | 28.05.2017

Návrh VZN č. 3/2017

návrh vzn 32017 o udeľovaní Čestného občianstva obce.pdf Letöltve: 175x | 28.05.2017

VZN - 1/2017

Általános érvényű rendelet 2017-1.pdf Letöltve: 158x | 28.05.2017

VZN č. 1/2017

vzn 1-2017-určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy......pdf Letöltve: 206x | 30.03.2017

VZN č. 2/2017

vzn 2-2017o poskytovaní elektornických služieb.pdf Letöltve: 149x | 28.05.2017

2016

2017
Výpis z uznesenia č. 2/2016

výpisozč.22016.pdf Letöltve: 153x | 30.03.2017

VZN č. 1/2016

vzn č.1-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2016.pdf Letöltve: 218x | 30.03.2017

VZN č. 2/2016

vzn 2-2016 o nakladaní s kom.odpadmi.pdf Letöltve: 200x | 30.03.2017

VZN č. 2/2016

vzn č. 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Čr.pdf Letöltve: 157x | 30.03.2017

2015

2017
Dodatok č. 1 k VZN 7/2015

dodatok 1 k vzn 72015.pdf Letöltve: 154x | 30.03.2017

Dodatok č. 2 k VZN 7/2015

dodatok č. 2 k vzn č. 7-2015 o podmienkach urč. a vyberaní daní a poplatku za ko a drobné stavebné odpady.pdf Letöltve: 152x | 30.03.2017

Návrh dodatku č. 2 k VZN 7/2015

návrh dodatk č. 2 k vzn č.72015.jpg Letöltve: 156x | 30.03.2017

Výpis z uznesenia OZ č. 74/2015

výpis uznesenie oz 742015.jpg Letöltve: 152x | 30.03.2017

VZN č 2/2015

vzn 2 2015.pdf Letöltve: 144x | 30.03.2017

VZN č. 3/2015

vzn 3 2015.pdf Letöltve: 177x | 30.03.2017

VZN č. 3/2015

vznmajetok 2015- navrh.pdf Letöltve: 152x | 30.03.2017

VZN č. 4/2015

vzn 4 2015.pdf Letöltve: 183x | 30.03.2017

VZN č. 5/2015

vzn 52015.pdf Letöltve: 128x | 30.03.2017

VZN č. 6/2015

vzn 62015.pdf Letöltve: 132x | 30.03.2017

Stránka