Navigáció

Tartalom

Általános érvényű rendeletek

2018

Dodatok k VZN č. 8/2015 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Čiližskej Radvani

Dodatok č.1 k VZN 8-2015.pdf Letöltve: 180x | 06.03.2018

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a školského zariadenia na rok 2018

VZN 12018.pdf Letöltve: 173x | 02.07.2018

Návrh VZN č.1/2018

NÁVRH VZN 12018.pdf Letöltve: 205x | 16.02.2018

Návrh dodaťku č. 1 k VZN 8-2018

návrh Dodatku č. 1 k VZN 8-2015 o poplatkoch za pracovné úkony.pdf Letöltve: 178x | 16.02.2018

2017

Návrh VZN č. 3/2017

návrh vzn 32017 o udeľovaní Čestného občianstva obce.pdf Letöltve: 323x | 28.05.2017

Návrh VZN č. 2/2017

návhr vzn 22017 o poskyt.elek.služieb v obci Čr.pdf Letöltve: 275x | 28.05.2017

Dodatok k VZN č. 4/2013

dodatok k vzn 4-2013 o poskytovaní opatrovateľskej služby.pdf Letöltve: 255x | 28.05.2017

VZN č. 2/2017

vzn 2-2017o poskytovaní elektornických služieb.pdf Letöltve: 251x | 28.05.2017

VZN - 1/2017

Általános érvényű rendelet 2017-1.pdf Letöltve: 284x | 28.05.2017

VZN č. 1/2017

vzn 1-2017-určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy......pdf Letöltve: 327x | 30.03.2017

2016

VZN č. 2/2016

vzn č. 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Čr.pdf Letöltve: 277x | 30.03.2017

VZN č. 1/2016

vzn č.1-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2016.pdf Letöltve: 401x | 30.03.2017

VZN č. 2/2016

vzn 2-2016 o nakladaní s kom.odpadmi.pdf Letöltve: 357x | 30.03.2017

Výpis z uznesenia č. 2/2016

výpisozč.22016.pdf Letöltve: 267x | 30.03.2017

2015

Dodatok č. 2 k VZN 7/2015

dodatok č. 2 k vzn č. 7-2015 o podmienkach urč. a vyberaní daní a poplatku za ko a drobné stavebné odpady.pdf Letöltve: 276x | 30.03.2017

Návrh dodatku č. 2 k VZN 7/2015

návrh dodatk č. 2 k vzn č.72015.jpg Letöltve: 294x | 30.03.2017

Dodatok č. 1 k VZN 7/2015

dodatok 1 k vzn 72015.pdf Letöltve: 269x | 30.03.2017

Výpis z uznesenia OZ č. 74/2015

výpis uznesenie oz 742015.jpg Letöltve: 284x | 30.03.2017

VZN č. 6/2015

vzn 62015.pdf Letöltve: 215x | 30.03.2017

VZN č. 5/2015

vzn 52015.pdf Letöltve: 210x | 30.03.2017

Stránka