Menu
Obec Čiližská Radvaň
Obec
Čiližská Radvaň
Község
Csiliradvány

Archív Aktualít

Voľby prezidenta SR 2024:

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec.radvan@gmail.com

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec.radvan@gmail.com

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky-Informácie pre voliča! Typ: PDF dokument, Velkosť: 443.95 kB

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektroodpadu sa uskutoční  19. januára 2024, piatok. Ďalej oznamujeme, že živé vianočné stromčeky zbierame 22. januára 2024, pondelok.

 

Oznámenie k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru 2023. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v roku 2023 sa neprihliada.

Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorý počas roku 2023 nadobudol nehnuteľnosť kúpou alebo u neho nastal zmeny, ako napr. bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, ukončil stavbu (nadstavbu) kolaudačným rozhodnutím alebo zmenil účel užívania stavby. Priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podať na obecnom úrade počas úradných hodín, najneskôr do 31. januára 2024.

Tlačivá sú na obecnom úrade alebo tu: tlačivo-daňové priznanie Typ: PDF dokument, Velkosť: 5.38 MB

 

har

Obecný úrad od 21. decembra 2023 do 2. januára 2024 zatvorené.

Zberný dvor bude od 19. decembra 2023 do 8. januára 2024 zatvorený.

 

fotosúťaž

Pozvánka na 8. zasadnutie OZ!

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektroodpadu sa uskutoční 24. novembra  2023, piatok!

 
Výzva!
 
Oznam!
Oznamujeme obyvateľom obce, že zber komunálneho odpadu /kuka nádob/ sa uskutoční 2. novembra
2023 /štvrtok/!
 
 

 

Zabezpečenie pingpongového stola na skvalitnenie športového života v obci - projekt podporil Trnavský samosprávny kraj.

stôl

2

3

Pozvánka na zasadnutie OZ (236.99 kB)

Voľby do NR SR 2023!

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec.radvan@gmail.com

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektroodpadu sa uskutoční 21. júla  2023, piatok!

 

Vyžiadanie cenovej ponuky na prenájom ornej pôdy, TTP a ostatnej plochy v celkovej výmere 116,7 ha - Pozemkové spoločenstvo Urbaritátu Čiližská Radvaň

 
Oznamujeme občanom, že firma DERAKAT bude vykonávať postrek proti komárom dňa 1. júna 2023, vo štvrtok, večer v závislosti od počasia. Postrek na zdravie je neškodlivý, ale podľa možnosti počas striekania okná zavrite! Ovocie a zeleniny pred konzumáciou treba umyť! Upozorňujeme včelárov, aby počas striekania svoje včelstvá a úle zavreli!

 

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva (192.26 kB)

 

Jarné upratovanie!

25. máj 2023 /štvrtok/!

Zbierame:

v domácnosti sa nachádzajúci nekomunálny odpad / matrace, postele, kreslá, stoličky/ objemný odpad, atď.

Nezbierame:

rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad, použité dvere a okná so sklom.

 

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektroodpadu sa uskutoční 26. mája 2023, piatok!

 

 
Riaditeľka materskej školy s VJM v Čil. Radvani oznamuje rodičom, že zápis dieťaťa do materskej školy na školský rok 2023/24 bude konať od 9. mája do 19. mája 2023.
 
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ!
 
Uzávierka cesty I/13 - informácie!
Obec Čiližská Radvaň dňa 6.4.2023 obdržala informáciu od IBC Projekt s.r.o., ktorá zastupuje spoločnosť Doprastav, a.s., uzávierke cesty I/13 Veľký Meder – Medveďov. Stavebné práce budú prebiehať v niekoľkých etapách, ktorých súčasťou bude viacero stavebných objektov.
Úsek č. 1 Prvý úsek je medzi Veľkým Mederom a Čiližskou Radvaňou bude prebiehať oprava vozovky. Termín : 28.4.2023 – 15.10.2023
Úsek č. 2 Druhý úsek je medzi Čiližskou Radvaňou a Medveďovom, kde bude prebiehať rekonštrukcia dvoch mostných objektov. Termín: 28.4:2023 – 30.06.2024
Pozor:
Križovatka Medveďovská /Baloňská a cesty I/13
Križovatka Čiližská Radvaň- Kľúčovec a cesty I/13
budú vždy prejazdné.
Cez obec Baloň je povolená jazda smerom na Medveďov / HUN aj pre autobusy a osobnú dopravu.

i

ii

Oznamujeme obyvateľom obce, že obecný úrad a ekodvor dňa 6. apríla 2023, štvrtok budú otvorené do 12:00 hodiny.

 

 

Pozvánka!

Pozvánka na 1. zasadnutie OZ - 16.02.2023 (218.01 kB)

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber živých vianočných stromčekov sa uskutoční 18. januára 2023, v stredu!


Oznam !
Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektroodpadu sa uskutoční 20. januára 2023, piatok!

 

kk

Oznamujeme obyvateľom obce, že zberný dvor bude od 23. decembra 2022 do 2. januára 2023 zatvorený. Obecný úrad bude dňa 23.decembra 2022 a 30. decembra 2022 zatvorený.

xx

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (255.63 kB)

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (195.48 kB)

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektroodpadu sa uskutoční 11. novembra 2022, piatok!

ddd

ff

ccc

Voľby do samosprávnych krajov 2022:

Megyei választások 2022:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja (352.27 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov (1.22 MB)

 

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva (210.85 kB)

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022:

Önkormányzati választások 2022:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce (237.48 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva (346.3 kB)

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektroodpadu sa uskutoční 26. augusta 2022, piatok!

 

 

Oznam!

 
Oznamujeme obyvateľom obce, že obecný úrad dňa 05. augusta 2022 bude zatvorený.

 

Oznam!
Oznamujeme obyvateľom obce, že dnes 26.07.2022 od 8:00 hodiny nebude v dedine voda.

 

 

Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obec, že obecný úrad a ekodvor dňa 4. júla 2022 /pondelok/ bude zatvorený.

Oznam!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vás v súvislosti so zmenou ceny vodného a stočného žiada o spoluprácu. Odčítajte stav Vášho vodomeru a nahláste ho elektronicky na internetovej stránke www.odpocet.zsvs.sk. Urobte tak najneskôr do 1. júla 2022 a zapojte sa do súťaže o dovolenku v hodnote 2500 EUR a ďalších 99 vecných cien.
Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

 

Oznam!
Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektroodpadu sa uskutoční 17. júna 2022, piatok!
 
 
 
Oznam!
 
Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektroodpadu sa uskutoční 13. mája 2022, piatok!

 

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva (217.23 kB)

 

Oznam!
Upratovanie 07. júna 2022, utorok!!!
Zbierajú: v domácnosti sa nachádzajúci objemový odpad napr. matrace, postele, kreslá, stoličky.
Nezbierajú: rastlinný a živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad, použité pneumatiky, použité dvere a okná so sklom.
 
 
Oznam!
Oznamujeme obyvateľom obce, že obecný úrad a ekodvor dňa 14. apríla 2022, štvrtok bude otvorený do 12:00 hodiny.
 
 
 
 
Oznam!
Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektroodpadu sa uskutoční 8. apríla 2022, piatok!
 
 
Oznam!
Oznamujeme obyvateľom, že zber orezaných konárov stromov a kríkov sa uskutoční 5. apríla 2022 /utorok/. Konáre musia byť zviazané do otiepok. Otiepky je potrebné vyložiť pred domom.
 
Oznámenie!
Ing. Jozef Bogár, osoba zodpovedná za vývoz odpadovej vody oznamuje obyvateľom obce, že od 1. apríla 2022 z dôsledku zvýšenia cien pohonných látok sa zvyšuje cena za likvidáciu odpadovej vody na 24.- €/vývoz. Za pochopenie ďakujeme!

 

 

Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva! (198.71 kB)

letáky

 

Oznam!
Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že od 16. marca 2022 /streda/ pracovníci ZVS začnú odčítať stav vodomerov.

 

 

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektroodpadu sa uskutoční 4. marca 2022, piatok!

 
 

Pozvánka na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva! (207.05 kB)

 

Pozor, zmena!!!

pozor

Oznam Polície!

Bezpečne na internete „Nikdy nevieš, kto sa pozerá”

 

Milí rodičia, touto cestou Vás žiadame, aby ste dozreli na Vaše deti, oboznámili ich s nebezpečenstvom surfovania na internete. V tomto čase deti kvôli pandemickej situácii veľmi veľa času strávia na internete. Polícia zaznamenáva čím viac prípadov, kedy cudzí ľudia využijú dôverčivosť detí, vylákajú od nich osobné údaje, vyhrážajú sa, alebo žiadajú o osobné stretnutie ....

Milé deti! Ako sa bezpečne správať keď surfujete na internete!!!

Najdôležitejšie je, aby ste:

 • neotvárali maily či správy od nedôveryhodných osôb, ktoré nepoznáte, tieto správy môžu obsahovať vírusy
 • nepoužívajte jednoduché a ľahko uhádnuteľné heslá, pri voľbe používajte čísla, veľké aj malé písmená, alebo špeciálne znaky
 • Chráňte si svoje heslo! Nezapisujte si ho, radšej si ho zapamätajte. Neposielajte svoje heslo nikomu, ani ho neprezrádzajte

Ak máte facebook profil či instagram, tak si poriadne rozmyslite akú fotku o sebe uverejníte, cudzí ľudia môžu vaše fotky zneužiť.  Uverejnená fotka  môže kolovať na internete aj roky. Môžu si ju iní ľudia stiahnuť a zneužiť. Mnoho dát zostáva archivovaných na záložných serveroch, a preto si veľmi dôkladne premyslite, čo na sociálnych stránkach uverejníte.

Ak sa dostanete do nebezpečnej situácie, ako napr. bude sa vám niekto vyhrážať, odcudzí váš profil, či pozmení fotky, alebo vo vašom mene bude vypisovať kamarátom neslušné kommenty:

 • Okamžite to povedzte svojím rodičom
 • Na stránke môžete žiadať o STOPNUTIE Vašej stránky
 • Obráťte sa spoločne s rodičmi na políciu, kde všetko podrobne porozprávajte policajtovi

Ten, kto vám robí zle svojím činom sa môže dopustiť priestupku, či trestného činu, za čo môže byť stíhaný. Zákon hovorí, že za priestupok, ak napr. napíše niekto pod vaše fotky vulgárne slová, vyhráža sa, tak tá osoba môže byť stíhaná ak už dovŕšila 15 rokov svojho života. A trestného činu sa dopúšťa osoba, ak napr. niekoho ohovára, či sa nebezpečné vyhráža (napr. napíše vám, že vás zabije), v tom prípade osoba musí mať 14 rokov, aby mohla byť stíhaná za svoj čin.

Preto si aj vy premyslite, akú komunikáciu budete viesť a s kým. Nie je to hra a môže sa to obrátiť na veľmi vážnu vec.

Tým, že trávite veľa času surfovaním na nete a hraním sa, môžete sa stať závislými. 

Čo vlastne znamená závislosť na počítači?

Závislosť na počítači znamená, že veľa času strávite pred počítačom, čo vám môže zhoršiť váš zdravotný stav (poškodenie zraku, stres, ospalosť, nesústredenosť mimo PC). Počítač je istý druh drogy a sú ľudia, ktorí sa musia liečiť, aby sa zbavili tejto závislosti.

Svoj voľný čas využite radšej s kamarátmi v prírode, spoločenskými hrami, športovými aktivitami.....

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber živých vianočných stromčekov sa uskutoční 19. januára 2022 /streda/.

ďalej oznamujeme, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektroodpadu sa uskutoční 21. januára 2022 /piatok/!

 

harm

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že obecný úrad dňa 7. januára 2022, piatok bude zatvorený.

 

pl

 

 

 

vianočný pozdrav

 

 

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektro odpadu sa uskutoční 17. decembra 2021 /piatok/!

Oznamujeme obyvateľom obce, že obecný úrad bude od 22. decembra 2021 do 26. decembra 2021 a 31. decembra 2021 zatvorený. Zberný dvor tiež bude od 22. decembra 2021 do 9. januára 2022 zatvorený.

 

Výzva

 

 

Jesenné upratovanie 30. novembra 2021, utorok!!!

Zbierajú: v domácnosti sa nachádzajúci objemový odpad napr. matrace, postele, kreslá, stoličky.

Nezbierajú: rastlinný a živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad, použité pneumatiky, použité dvere a okná so sklom.

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš sa uskutoční dňa 19. novembra 2021, piatok.

 
 
Pozor!!!☝
Oznamujeme obyvateľom obce, že odvoz komunálneho odpadu bude UTOROK t.j. dňa 16.11.2021.
 
Oznam!

Oznamujeme obyvateľov obce, že v čase od 25. októbra do 5. novembra 2021 budú v obci prebiehať preventívne protipožiarne kontroly. Kontroly budú vykonávať zamestnanci obce a dobrovoľný hasiči. Plánovaná kontrola bude od číslo domu 132 do číslo domu 200 a u podnikateľa na adrese č.d. 207. Za spoluprácu ďakujeme.

 
Oznam!

Hydinárska farma v Pašienkoch v stredu (13.10.2021) o 12:30 hod. bude predávať na miestnom trhovisku za výhodnú cenu čerstvo chladené domáce vykŕmené kačky s drobkami a pečeňou.

Na trhovisku sa budú zdržiavať 15 minút.

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš sa uskutoční dňa 15. októbra 2021, piatok.

 

 
Oznam!

Spoločnosť ZSE Energia a SPP oznamujú zákazníkov Slovak Energy s.r.o.,  v súvislosti s ukončením činnosti tejto spoločnosti,že dodávku elektriny a zemného plynu bude automaticky zabezpečiť spoločnosť  ZSE a SPP. Tieto spoločnosti Vás budú informovať o ďalšom postupe a nie je potrebné navštíviť kontaktné miesta. Informácia: www.zse.skwww.spp.sk .

 
Oznam!
Oznamujeme občanom, že poštou poverená osoba od 5. októbra 2021 /utorok/ bude odčítavať stav plynomerov. Prosíme obyvateľov, aby umožnili prístup k plynomerom. Ďakujeme!
 
 
Oznam!
Oznamujeme obyvateľom obce, že od 1. októbra 2021 poplatok za odvoz odpadovej vody bude 18,-- EUR za 1 odvoz.

 

Oznam - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Dun.Streda:

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch
a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb.

Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení  zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov. Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení.

Na zníženie rizík spôsobujúcich vznik požiarov a tým uchránenia vlastného majetku, zdravia prípadne života odporúčame najmä:

 • dať preveriť technický stav vykurovacích zariadení odborníkmi a zistené nedostatky včas odstrániť,
 • zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín,
 • pravidelne dať preveriť stav dymovodov, komínov a zabezpečiť ich čistenie a kontrolu odborníkom (kominárom alebo osobou s odbornou spôsobilosťou), ktorý zároveň vydá aj potvrdenie o technickom stave týchto zariadení,
 • uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína,
 • prevádzkovať vykurovacie zariadenie len podľa návodu výrobcu,
 • nepreťažovať vykurovacie telesá, nepoužívať provizórne, najmä laicky vyhotovené technické zariadenia súvisiace s vykurovaním,
 • do kotolní alebo v blízkostivykurovacích zariadení doporučujeme inštalovať detektor úniku plynu resp. detektor oxidu uhoľnatého,
 • v blízkosti vykurovacích telies udržiavať čistotu a pravidelne odstraňovať horľavé látky,
 • nenechať vykurovacie telesá počas prevádzky bez dozoru a nedovoliť deťom, aby obsluhovali tieto zariadenia, alebo do nich zasahovali,
 • na rozkurovanie používať vždy odporučené a povolené palivá, zariadenia a pomôcky,
 • dbať na to, aby vykurovacie zariadenia a šporáky boli dostatočne vzdialené od horľavých konštrukcií a aby tieto konštrukcie v blízkosti tepelných zdrojov boli chránené nehorľavými ochrannými podložkami,
 • popol skladovať v uzavretých nerozbitných nehorľavých nádobách oddelene od ostatného odpadu,
 • sklady palív udržiavať tak, aby jednotlivé druhy palív boli skladované oddelene, a pokiaľ možno bez organických prachov,

            Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžete znížiť riziko vzniku požiarov,  mimoriadnych udalostí, zbytočných škôd a tragédií spôsobených používaním vykurovacích zariadení. 

 

Oznam!

Na ekodvore v Čiližskej Radvani je umiestený kontajner určený na zber kuchynského odpadu. Obyvatelia od 1. októbra 2021 v pracovnej dobe môžu vkladať do zbernej nádoby biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Do zbernej nádoby patrí:

 • Zvyšky akéhokoľvek jedla
 • Syry, mliečne výrobky
 • Kosti, mäso, vaječné škrupiny
 • Potraviny po záručnej lehote bez balenia

Do zbernej nádoby určite nepatrí:

 • Iný odpad, ktorý nesúvisí priamo s kuchynským

alebo potravinovým odpadom

Kuchynský odpad sa do zberného kontajnera vkladá bez plastových vriec či tašiek!

 

informačný leták

Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 5. zasadnutie OZ (234.94 kB)

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektroodpadu sa uskutoční dňa 17. septembra 2021, piatok.

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš sa uskutoční dňa 3. septembra 2021, piatok.

 

Oznam!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 27. augusta 2021 (od 12:00 hodiny).
V prípade zapaľovania ohňa dodržujte bezpečnostné zásady protipožiarnej bezpečnosti!
 
Oznam!
Oznamujeme obyvateľom, že zber PET fliaš z technických príčin sa neuskutoční.
 
Oznam!
Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš sa uskutoční dňa 27. augusta  2021, piatok.
Oznam!
Oznamujeme obyvateľom obce, že od 23. augusta 2021 z technických príčin v ekodvore nepreberáme stavebný odpad!
 
Oznam!
Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 18. augusta 2021 v čase od 8:00 od 15:30 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné obytné domy - č.d. 331, 341 a 342.
 
Oznamujem obyvateľov obce, že firma DERAKAT bude vykonávať postrek proti komárom

13. augusta 2021, piatok vo večerných hodinách. Postrek na zdravie je neškodlivý, ale podľa možnosti počas striekania okná zavrite!

 
Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
 
Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 9. augusta 2021 o 9:30 hod. vo Veľkom Mederi, v kultúrnom dome sa uskutoční očkovanie proti koronavírusom /Pfizer/. Prihlásiť sa na očkovanie je možné do 30. júla 2021  /meno+telefónne číslo/ na obecnom úrade alebo na tel. čísle 031/5506 901.

 
 
Oznam!
 
Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš sa uskutoční dňa 16. júla 2021, piatok.

 

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ:

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ - 01.07.2021 (261.95 kB)

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektroodpadu sa uskutoční dňa 18. júna 2021, piatok.

 

 

 

xxx

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 11. júna 2021 v piatok od 12.00 hodiny bude vykonaná hlasitá skúška sirén - dvojminutovým stálym tónom.

 

Oznam!

Oznamujeme obyateľom  obce, že Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede od 10. júna 2021 vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru zakazuje používať otvorený plameň, vypaľovať burín a spaľovať horľavých látkov a iných odpadov až do odvolania vyhlásenia!

Žiadame Vás o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti!

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že v čase od 15.júna do 30. júna 2021  budú v obci prebiehať preventívne protipožiarne kontroly. Kontroly budú vykonávať zamestnanci obce a dobrovoľný hasiči. Plánovaná kontrola bude od číslo domu 101 do číslo domu 150 a u podnikateľa na adrese č.d. 398. Za spoluprácu ďakujeme.

 

 

Oznam - testovanie na COVID 19 - 20.kolo!
 
Oznamujeme obyvateľom obce, že 3. júna 2021, v sobotu od 8:00 do 12:00 hodiny bude v kultúrnom dome prebiehať testovanie na COVID 19. Posledný odber 11:30 hod.

 

Pozvánka a 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva:

Pozvánka! (253.97 kB)

 

Africký mor ošípaných - informácia pre verejnosť:

Africký mor ošípaných1 (112.01 kB)

Africký mor ošípaných2 (444.33 kB)

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš sa uskutoční dňa 21. mája 2021, piatok!

 

Testovanie na COVID 19 – 17. kolo – Pozor zmena!!!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 15. mája 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 12:00 hod. v miestnom kultúr1

Posledný odber o 11:30 hod.

 

Jarné upratovanie!

Oznamujeme obyvateľom obce, že jarné upratovanie sa uskutoční dňa 21. mája 2021, piatok:

Zbierame:

v domácnosti sa nachádzajúci odpad / matrace, postele, kreslá, stoličky/, objemný odpad.

Nezbierame:

rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad, použité dvere a okná so sklom, opotrebované pneumatiky.

 

 

Testovanie na COVID 19 – 16. kolo – Pozor zmena!!!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 8. mája 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 13:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Posledný odber 12:30 hod.

Sčítanie obyvateľov 2021 - Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby

Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021.  Sčítať sa môžete na kontaktnom mieste alebo s pomocou mobilného asistenta.

Kontaktné miesto: Obecný úrad

                                  930 08  Čiližská Radvaň 285

Otváracie hodiny :  Pondelok – Štvrtok       od 13: 00  do  16:00 hodiny

                                   Piatok                             od   8:00    do  12:00 hodiny

Mobilný asistent môžete požiadať na tel. čísle:  031/5541 183, mobilné číslo asistenta: +421 (0)911 216 957

 leták

 

Testovanie na COVID 19 – 15. kolo !!!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 1. mája 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 16:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.
Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber pred prestávkou 11:30 hod. Posledný odber 15:30 hod.

 

 

Testovanie na COVID 19 – 14. kolo !!!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 24. apríla 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 16:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber pred prestávkou 11:30 hod. Posledný odber 15:30 hod.

 

Testovanie na COVID 19 – Pozor zmena!!!  - 13. kolo

Obecný úrad oznamuje, že dňa 17. apríla 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 16:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber pred prestávkou 11:30 hod. Posledný odber 15:30 hod.

 

Testovanie COVID 19 - 12. kolo!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 10. apríla 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 18:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber pred prestávkou 11:30 hod. Posledný odber 17:30 hod.

 

Testovanie COVID 19 – 11. kolo!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 3. apríla 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 18:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber pred prestávkou 11:30 hod. Posledný odber 17:30 hod.

Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!

 

Testovanie COVID 19 – 10. kolo - Pozor zmena!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 27. marca 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 18:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber pred prestávkou 11:30 hod. Posledný odber 17:30 hod.

Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!

 

 
 
Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, papiera, textilu a elektrických spotrebičov sa uskutočňuje 19. marca 2021, piatok.
 

Testovanie COVID 19  -   9.kolo!!!!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 20. marca 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber v predpoludní bude o 11:30 hod. a popoludní posledný odber pred prestávkou 16:30 hod. Od 17:00 hod. – do 18:00 hod. prestávka, večer posledný odber 19:30 hod.

Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!

 

 

POZOR!!!

Podvodníci Vás opäť ohrozujú, osobne vyhľadávajú seniorov pod mienkou realizácie sčítania obyvateľov, snažia sa dostať do bytu, či do domu a následne využijúc dôverčivosť a nepozornosť seniorov okrádajú ich. V takomto prípade najskôr treba vyzvať takýchto podvodníkov, aby išli preč a potom sa obrátiť na POLÍCIU (volať na číslo 158).

fg

 

Obecný úrad oznamuje, že dňa 13. marca 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber v predpoludní bude o 11:30 hod. a popoludní posledný odber pred prestávkou 16:30 hod. Od 17:00 hod. – do 18:00 hod. prestávka, večer posledný odber 19:30 hod.

Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!

 

Oznam!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov v mesiaci marec 2021 v obci Čiližská Radvaň. Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 22. 3. 2021 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 575 a to v dňoch utorok až sobota, v čase od 07:30 do 15:00 hod. Odčítaný stav môžete nahlásiť aj na e-mailovú adresu stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk.

 
Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technického číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3. Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31. 3. 2021 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.
 
Testovanie COVID 19 - 7. kolo!
 
Obecný úrad oznamuje, že dňa 03. marca 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.
Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber v predpoludní bude o 11:30 hod. a popoludní posledný odber pred prestávkou 16:30 hod. Od 17:00 hod. – do 18:00 hod. prestávka, večer posledný odber 19:30 hod.
Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!
 
požiar
Testovanie COVID 19 - 6. kolo!
 
Obecný úrad oznamuje, že dňa 27. februára 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.
Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber v predpoludní bude o 11:30 hod. a popoludní posledný odber pred prestávkou 16:30 hod. Od 17:00 hod. – do 18:00 hod. prestávka, večer posledný odber 19:30 hod.
Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!

Upozornenie!

upozornenie

Oznam!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 20. februára 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber v predpoludní bude o 11:30 hod. a popoludní posledný odber pred prestávkou 16:30 hod. Od 17:00 hod. – do 18:00 hod. prestávka, večer posledný odber 19:30 hod.

Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!

 

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš sa uskutoční 19. februára 2021 /piatok/ v ranných hodinách.

Oznamujeme obyvateľom obce, že pracovníci ZSE od zajtra t.j. od 19. februára 2021 začínajú odpočítať stav elektromerov. Vzhľadom na súčasnú situáciu žiadajú podľa možnosti vyvesiť na bránu odpočítaný stav elektromera.


sk

Udalosti

Voľby prezidenta SR 2024

voľby prezidenta SR 2024

Voľby do EU parlamentu 2024

Voľby do EU parlamentu 2024

Kontakt

Obecný úrad
Čiližská Radvaň  č. 285
93008


Tel:(+421)5541 183
E-mail:obec.radvan@gmail.com
Web: www.csilizradvany.sk

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 23. 5. 2024
slabý dážď 23 °C 13 °C
piatok 24. 5. slabý dážď 19/13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 24/12 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 24/14 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hore