Navigáció

Tartalom

Nyilvános dokumentumok

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
24.09.2021

Nájomná zmluva

37/2021

uvedené v zmluve

TomStom s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

21.09.2021

Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a zmluva o ich darovaní

36/2021

uvedené v zmluve

Občianské združenie DOGAZYL

Obec Čilizská Radvaň

21.09.2021

Zmluva o odchyte opustených a túlavých psov

35/2021

uvedené v zmluve

Občianské združenie DOGAZYL

Obec Čilizská Radvaň

21.09.2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

34/2021

uvedené v zmluve

PD Hrušov

Obec Čilizská Radvaň

21.09.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

33/2021

uvedené v zmluve

PD Hrušov

Obec Čilizská Radvaň

08.09.2021

Zmluva o užívaní nehnuteľnosti

32/2021

neuvedené

Čiližské rybárske združenie

Obec Čilizská Radvaň

24.08.2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 19.07.2021

31/2021

Nincs megadva

Tamás Kürthy

Obec Čilizská Radvaň

20.08.2021

Zmluva o poskytnutí technickej služby

30/2021

1 308,00 EUR

SEEN s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

20.08.2021

Zmluva o poskytovaní technickej služby

29/2021

2 253,60 EUR

SEEN s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

10.08.2021

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu

28/2021

uvedené v zmluve

Gulázsi s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

27.07.2021

Kúpna zmluva

27/2021

265,00 EUR

Tamás Kürthy

Obec Čilizská Radvaň

26.07.2021

Dohoda číslo 21/04/054/25

26/2021

neuvedené

Úrad práce, soc.vecí a rodiny Dunajská Streda

Obec Čilizská Radvaň

22.07.2021

Nájomná zmluva

25/2021

30,90 EUR ročne

Tünde Patasiová

Obec Čilizská Radvaň

22.07.2021

Zmluva o vykonaní servisnej činnosti plynových zariadení

24/2021

neuvedené

Jozef Takács

Obec Čilizská Radvaň

16.07.2021

Rámcová zmluva o neškodnení odpadu

23/2021

uvedené v zmluve

Pura W s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

02.07.2021

Mobilná pec pre pečenie tradičných jedál

22/2021

1 000,00 EUR

TTSK Trnava

Obec Čilizská Radvaň

02.07.2021

Skvalitnenie športovej činnosti v materskej škole

21/2021

500,00 EUR

TTSK Trnava

Obec Čilizská Radvaň

30.06.2021

Zmluva o vykonávaní MOS 4/2021

20/2021

neuvedené

Petrik Juraj

Obec Čilizská Radvaň

30.06.2021

Zmluva o vykonávaní MOS 3/2021

19/2021

neuvedené

Mészárosová Marta

Obec Čilizská Radvaň

30.06.2021

Darovacia zmluva

18/2021

100,00 EUR

Artis Jókai o.z.-Artis Jókai polgári társulás

Obec Čilizská Radvaň

08.06.2021

Dohoda a protokol č. OU-TT-MPO-2021/001546

17/2021

uvedené v zmluve

Okresný úrad Trnava

Obec Čilizská Radvaň

31.05.2021

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve

16/2021

uvedené v zmluve

MDDr. Szerda Tomáš

Obec Čilizská Radvaň

20.05.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o NFP IROP-Z-302021I962-222-13 k projektu s názvom „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební ZŠ“

15/2021

uvedené v zmluve

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Čilizská Radvaň

29.04.2021

Zmluva č. TT150340_1

14/2021

Nincs megadva

RECobal s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

23.04.2021

Kúpna zmluva

13/2021

uvedené v zmluve

Komans s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: