Navigáció

Tartalom

Nyilvános dokumentumok

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
04.03.2020

Kúpna zmluva nehnuteľnosti

9/2020

1 243,75 EUR

Mária Tarabová Gaál Bc.

Obec Čilizská Radvaň

03.03.2020

Zmluva o poskynutí technickej služby

10/2020

3 525,20 EUR

SEEN s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

02.03.2020

Dohoda č, 20/04/054/58

11/2020

345,24 EUR

Úrad práce, soc.vecí a rodiny Dunajská Streda

Obec Čilizská Radvaň

02.03.2020

Zmluva o dielo

8/2020

dohodou

EPIC Partner a.s.

Obec Čilizská Radvaň

02.03.2020

Zmluva o manažmetne verejného obstarávania

7/2020

504,00 EUR

EPIC Partner a.s.

Obec Čilizská Radvaň

28.02.2020

Zmluva o ochrane osobných údajov

6/2020

Nincs megadva

Topset Solution s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

28.02.2020

Zmluva o dielo

5/2020

17 390,00 EUR

SEEN s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

27.02.2020

Zmluva o dielo

4/2020

15 841,00 EUR

Mgr. Stefankovics Karol

Obec Čilizská Radvaň

26.02.2020

Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorína

3/2020

1 191,96 EUR

Topset Solution s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

24.01.2020

Nájomná zmluva - byt v bytovom dome

2/2020

neuvedené

Szegiová Angelika

Obec Čilizská Radvaň

03.01.2020

Nájomná zmluva

1/2020

51,60 EUR

Ladislav Both

Obec Čilizská Radvaň

31.12.2019

Kúpna zmluva č. 5/2019

57/2019

17 583,00 EUR

Daffer s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

20.12.2019

Dohoda č. 19/04/52A/91

46/2019

Nincs megadva

Úrad práce, soc.vecí a rodiny Dunajská Streda

Obec Čilizská Radvaň

20.12.2019

Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní služby v odpadovom hospodárstve

45/2019

Nincs megadva

PURA s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

10.12.2019

Zmluva o poskynutí finančného príspevku

44/2019

400,00 EUR

Občianské združenie Kukkonia

Obec Čilizská Radvaň

10.12.2019

Zmluva o finančný dar

43/2019

100,00 EUR

Jókaiho nadácia-Jókai Alapítvány

Obec Čilizská Radvaň

03.12.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní elektronických služieb ESAMO

42/2019

neuvedené

Lomtec.com a.s.

Obec Čilizská Radvaň

14.11.2019

Zmluva o dielo č. 103/2019/2

41/2019

148 682,40 EUR

Bala, a.s.

Obec Čilizská Radvaň

13.11.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 79873/14-Me/2019

40/2019

neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Čilizská Radvaň

13.11.2019

Dohoda MOS 3/2019

39/2019

neuvedené

Petrik Juraj

Obec Čilizská Radvaň

14.10.2019

Dohoda 19/04/012/7

38/2019

Nincs megadva

Úrad práce, soc.vecí a rodiny Dunajská Streda

Obec Čilizská Radvaň

02.10.2019

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

37/2019

Nincs megadva

Enecol s.r.o.

Obec Čilizská Radvaň

01.10.2019

Zateplenie budovy kultúrneho domu v Čiližskej Radvani

36/2019

31 000,00 EUR

Štefan Dorák

Obec Čilizská Radvaň

18.09.2019

Zmluva o dielo

35/2019

31 356,58 EUR

BALA a.s.

Obec Čilizská Radvaň

06.09.2019

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Deň športu a zdravia

34/2019

800,00 EUR

TTSK Trnava

Obec Čilizská Radvaň

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: