Menu
Obec Čiližská Radvaň
Obec
Čiližská Radvaň
Község
Csiliradvány

Pomoc odkázaným - Podpora opatrovateľskej služby II

logo                                    

Pomoc odkázaným - Podpora opatrovateľskej služby II

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje realizuje dopytovo-orientovaný projekt

Pomoc odkázaným - Podpora opatrovateľskej služby II

 

 DOPYTOVO-ORIENTOVANÝ PROJEKT
 Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 Kód projektu v ITMS+:  
312081BIH2

Miesto realizácie projektu:   Čiližská Radvaň

Kód výzvy:    OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
Použitý systém financovania: systém kombinácia zálohovej platby a refundácie
Trvanie projektu:  december 2021 – november 2023
Hlavná aktivita projektu
:   poskytovanie opatrovateľskej služby
 
Účelom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je spolufinancovanie schváleného Projektu prijímateľa, a to poskytnutie NFP v rámci:
Operačný program:                  Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom:   Európsky sociálny fond
Prioritná os:                                8. REACT-EU
Investičná priorita:                  13 – Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Špecifický cieľ:                          8.1.1.  Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
  
Opis projektu: Hlavným cieľom projektu realizovaného v obci Čiližská Radvaň je zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život občanov obce odkázaných na pomoc, v prirodzenom domácom prostredí prostredníctvom domácej opatrovateľskej služby. Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie obce spojené i s predlžujúcim sa vekom dožitia a nárastom počtu starších ľudí odkázaných na dlhodobú sociálno-zdravotnú starostlivosť, obec považuje za potrebné vytvárať podmienky na fyzickú ako aj finančnú dostupnosť a udržateľnosť kvalitnej domácej opatrovateľskej služby. Opatrovateľská služba je najvhodnejšia forma sociálnej služby poskytovaná odkázaným osobám.

Cieľom obce je umožniť svojim občanom odkázaným na pomoc si zachovávať svoju identitu, aby ich netrápil pocit, že sú nepotrební, uľahčiť život počas pandémie COVID-19. Cieľom obce je vytváranie podmienok, aby ľudia odkázaní na sociálne služby neboli izolovaní od širšieho spoločenstva a neboli nútení k spoločnému žitiu, aby naďalej mali dostatočnú moc nad svojimi životmi. Zariadenia poskytujúce sociálne služby majú tendenciu byť nadradené nad individuálne potreby jednotlivých prijímateľov služieb.

Hlavnou aktivitou projektu je Poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré bude prebiehať v zmysle zákona o sociálnych službách - § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13odsek 3 a § 41.

Cieľovou skupinou sú jednak deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby, ale aj zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore - teda opatrovaní klienti a kvalifikovaní opatrovatelia - zamestnanci obce zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na celý pracovný úväzok v zmysle Zákonníka práce. Merateľnými ukazovateľmi projektu sú - Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí - celková cieľová hodnota: 6 .- Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni - celková cieľová hodnota:1.

 

 Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu 2 ukazovateľov:

  • 12 zamestnancov bude poskytovať sociálne alebo asistenčné služby
  • 12 osôb využije nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykovanie služieb sociálneho začlenenia,

Výška nenávratného finančného príspevku: 97 920,--  EUR
 
 Výsledok projektu:
Realizáciou projektu sa prispeje v obci Čiližská Radvaň

  • zvýšeniu informovanosti verejnosti o  opatrovateľskej službe,
  • podpore zotrvania odkázaných osôb v prirodzenom domácom prostredí,
  • poskytovaniu domácej OS v potrebnom rozsahu pri udržaní vysokej kvality,
  • podpore samostatnosti odkázaných osôb, posilneniu ľudskej dôstojnosti,
  • podpore zosúladenia pracovného a rodinného života členov rodín odkázaných fyzických osôb,
  • rozširovanie spektra sociálnych služieb pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom,
  • podpore odborného rozvoja pracovníkov v pozícii opatrovateľ/opatrovateľka s dôrazom na poskytovanie kvalitnej sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta.

 
 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
 
 
 
www.esf.gov.sk                       www.ec.europa.eu                                    www.mpsvr.sk

Pomoc odkázaných - Podpora opatrovateľskej služby II (426.88 kB)

 

Upgrade

Voľby prezidenta SR 2024

voľby prezidenta SR 2024

Voľby do EU parlamentu 2024

Voľby do EU parlamentu 2024

Kontakt

Obecný úrad
Čiližská Radvaň  č. 285
93008


Tel:(+421)5541 183
E-mail:obec.radvan@gmail.com
Web: www.csilizradvany.sk

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 14. 7. 2024
slabý dážď 31 °C 19 °C
pondelok 15. 7. takmer jasno 34/20 °C
utorok 16. 7. polojasno 33/22 °C
streda 17. 7. jasná obloha 34/21 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hore