Navigácia

Obsah

2019

Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 7/2015 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

návrh dodatku č.3 k VZN č.7-2015.pdf Stiahnuté: 210x | 21.11.2018

2018

Dodatok k VZN č. 8/2015 o poplatkoch za pracovné úkony

Dodatok č.1 k VZN 8-2015.pdf Stiahnuté: 232x | 06.03.2018

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a školského zariadenia na rok 2018

VZN 12018.pdf Stiahnuté: 211x | 02.07.2018

Návrh VZN č. 1/2018

NÁVRH VZN 12018.pdf Stiahnuté: 236x | 16.02.2018

Návrh dodatok k VZNč. 8/2015

návrh Dodatku č. 1 k VZN 8-2015 o poplatkoch za pracovné úkony.pdf Stiahnuté: 212x | 16.02.2018

2017

Zámer predaja majetku obce č. 8/2017

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Čiližská Radvaň

zámer Patasiová.pdf Stiahnuté: 302x | 01.01.2018

VzN č. 4/2017

VzN č. 4/2017 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov

VzN 42017 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov.pdf Stiahnuté: 301x | 17.07.2017

VzN č.3/2017

VzN č. 3/2017 o udeľovaní Čestného občianstva obce Čiližská Radvaň

vzn č. 3-2017 .pdf Stiahnuté: 342x | 16.06.2017

Návrh VZN č. 3/2017

návrh vzn 32017 o udeľovaní Čestného občianstva obce.pdf Stiahnuté: 370x | 28.05.2017

Návrh VZN č. 2/2017

návhr vzn 22017 o poskyt.elek.služieb v obci Čr.pdf Stiahnuté: 322x | 28.05.2017

Dodatok k VZN č. 4/2013

dodatok k vzn 4-2013 o poskytovaní opatrovateľskej služby.pdf Stiahnuté: 296x | 28.05.2017

VZN č. 2/2017

vzn 2-2017o poskytovaní elektornických služieb.pdf Stiahnuté: 284x | 28.05.2017

VZN č. 1/2017-HU

Általános érvényű rendelet 2017-1.pdf Stiahnuté: 332x | 28.05.2017

VZN č. 1/2017

vzn 1-2017-určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy......pdf Stiahnuté: 374x | 30.03.2017

2016

VZN č. 2/2016

vzn č. 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Čr.pdf Stiahnuté: 325x | 30.03.2017

VZN č. 1/2016

vzn č.1-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2016.pdf Stiahnuté: 443x | 30.03.2017

VZN č. 2/2016

vzn 2-2016 o nakladaní s kom.odpadmi.pdf Stiahnuté: 405x | 30.03.2017

Výpis z uznesenia č. 2/2016

výpisozč.22016.pdf Stiahnuté: 306x | 30.03.2017

2015

VZN č. 9/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov

VZN č. 9/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov

VZN č. 9-2015.pdf Stiahnuté: 122x | 31.12.2015

VZN č.8/2015 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Čiližskej Radvani

VZN č.8/2015 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Čiližskej Radvani

VZN č. 8-2015.pdf Stiahnuté: 128x | 31.12.2015

Stránka