Menu
Obec Čiližská Radvaň
Obec
Čiližská Radvaň
Község
Csiliradvány

Všeobecné záväzné nariadenia

2024

VZN č. 1/2024 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2024

VZN č. 1/2024 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2024
VZN č. 1-2024 obce Čiližská Radvaň o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,12 kB
Vložené: 19. 2. 2024

2023

VZN č. 2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2024 v obci Čiližská Radvaň

VZN č. 2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2024 v obci Čiližská Radvaň
VZN č. 2-2023 obce Čiližská Radvaň o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,5 kB
Vložené: 18. 12. 2023

Dodatok č. 1 k VzN č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 k VzN č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavbné odpady
Dodatok č.1 k VZN 6-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,4 kB
Vložené: 18. 12. 2023

Dodatok č. 1 k VzN č. 8/2022 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

Dodatok č. 1 k VzN č. 8/2022 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
Dodatok k VzN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,68 kB
Vložené: 18. 9. 2023

VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka školy a školského zariadenia na rok 2023

VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka školy a školského zariadenia na rok 2023
VZN č. 1-2023 obce Čiližská Radvaň o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,53 kB
Vložené: 15. 3. 2023

Dodatok č. 2 k VzN č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby

Dodatok č. 2 k VzN č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby Obce Čiližská Radvaň
Dodatok č. 2 VZN č. 2-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,5 kB
Vložené: 27. 2. 2023

VZN č. 8/2022 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

VZN č. 8 - 2022 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,08 kB
Vložené: 27. 12. 2022

VZN č. 7/2022 o pomienkach určovania a vyberania miestnych daní

VZN č. 7-2022 miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 417,32 kB
Vložené: 27. 12. 2022

VZN č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN č.6-2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,86 kB
Vložené: 27. 12. 2022

VZN č. 5/2022 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou

VZN č. 5-2022 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OÚ v ČR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,95 kB
Vložené: 27. 12. 2022

2022

VZN č. 4/2022 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálni

VZN č. 4/2022 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedáln
VZN č. 4-2022 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,04 kB
Vložené: 10. 10. 2022

VZN č. 3/2022 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN č. 3/2022 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Návrh na VZN 3-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,98 kB
Vložené: 10. 10. 2022

VZN č. 2/2022 o podrobnostiach organizácii miestneho referenda v obci Čiližská Radvaň

VZN č. 2/2022 o podrobnostiach organizácii miestneho referenda v obci Čiližská Radvaň
VZN 2-2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci ČR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 701,56 kB
Vložené: 10. 10. 2022

VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2022

VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2022
VZN č. 12022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka školy a školského zariadenia na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 740,05 kB
Vložené: 10. 10. 2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby Obce Čiližská Radvaň

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby Obce Čiližská Radvaň
Dodatok č. 1 VZN č. 2-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,58 kB
Vložené: 20. 12. 2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady
Dodatok č. 2 VZN č. 4-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,88 kB
Vložené: 20. 12. 2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2019 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2019 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok č. 2 VZN č. 5-2019 dane a poplatky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,96 kB
Vložené: 20. 12. 2021

2021

VzN č. 4/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

VzN č. 4/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
VZN 42021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,52 kB
Vložené: 16. 7. 2021

VzNč. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Čiližská Radvaň

VzNč. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Čiližská Radvaň
VzN č. 2-ÚP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,36 kB
Vložené: 16. 7. 2021

VzN č. 3/2021 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaď. pôsobnosti obec Čiližská Radvaň

VzN č. 3/2021 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaď. pôsobnosti obec Čiližská Radvaň
VZN č.3-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,08 kB
Vložené: 16. 7. 2021

VzN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2021 v obci Čiližská Radvaň

VzN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2021 v obci Čiližská Radvaň
VzN 1-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,26 kB
Vložené: 16. 7. 2021

2020

Požiarny poriadok obce Čiližská Radvaň

Požiarny poriadok obce Čiližská Radvaň
Požiarny poriadok obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,07 MB
Vložené: 14. 4. 2021

VZN č. 4/2020 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán

VZN č. 4/2020 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán
VZN 4-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,82 kB
Vložené: 14. 4. 2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok č. 1 k VZN č. 42019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351,24 kB
Vložené: 4. 3. 2020

VZN 3/2020

VZN č. 3/2020 o vodení a držaní psov na území obce
VZN č. 32020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,39 MB
Vložené: 4. 3. 2020

VZN 2/2020

VZN č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby
VZN 22020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,18 MB
Vložené: 4. 3. 2020

VZN 1/2020

VZN 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka školy a školského zariadenia
VZN č. 12020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 757,22 kB
Vložené: 4. 3. 2020

2019

VZN č. 5/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní

VZN č. 5/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
VZN 5-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 383,2 kB
Vložené: 16. 12. 2019

VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady

VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady
VZN 4-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,39 kB
Vložené: 16. 12. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Čiližskej Radvani

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Čiližskej Radvani
Dodatok č.1 k VZN 3-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,8 kB
Vložené: 16. 12. 2019

VZN č. 3/2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom

VZN č. 3/2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom
VZN č. 3-2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OÚ v ČR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,43 kB
Vložené: 5. 11. 2019

VZN č. 2/2019 o príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedáli a výdajnej školskej jedálni

VZN č. 2/2019 o príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedáli a výdajnej školskej jedáln
VZN 22019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 483,14 kB
Vložené: 2. 7. 2019

VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v obci Čiližská Radvaň

VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v obci Čiližská Radvaň
VZN 12019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 632,96 kB
Vložené: 22. 2. 2019

Dodatok č. 3 k VZN č. 7/2015 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 3 k VZN č. 7/2015 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok č. 3 k VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,62 kB
Vložené: 11. 1. 2019

Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 7/2015 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

návrh dodatku č.3 k VZN č.7-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,63 kB
Vložené: 21. 11. 2018

2018

Dodatok k VZN č. 8/2015 o poplatkoch za pracovné úkony

Dodatok č.1 k VZN 8-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,44 kB
Vložené: 6. 3. 2018

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a školského zariadenia na rok 2018

VZN 12018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 693,15 kB
Vložené: 2. 7. 2018

Návrh VZN č. 1/2018

NÁVRH VZN 12018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 557,7 kB
Vložené: 16. 2. 2018

Návrh dodatok k VZNč. 8/2015

návrh Dodatku č. 1 k VZN 8-2015 o poplatkoch za pracovné úkony.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,4 kB
Vložené: 16. 2. 2018

2017

Zámer predaja majetku obce č. 8/2017

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Čiližská Radvaň
zámer Patasiová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,46 kB
Vložené: 1. 1. 2018

VzN č. 4/2017

VzN č. 4/2017 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov
VzN 42017 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 585,63 kB
Vložené: 17. 7. 2017

VzN č.3/2017

VzN č. 3/2017 o udeľovaní Čestného občianstva obce Čiližská Radvaň
vzn č. 3-2017 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,17 kB
Vložené: 16. 6. 2017

Návrh VZN č. 3/2017

návrh vzn 32017 o udeľovaní Čestného občianstva obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 976,67 kB
Vložené: 28. 5. 2017

Návrh VZN č. 2/2017

návhr vzn 22017 o poskyt.elek.služieb v obci Čr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 360,09 kB
Vložené: 28. 5. 2017

Dodatok k VZN č. 4/2013

dodatok k vzn 4-2013 o poskytovaní opatrovateľskej služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 524,81 kB
Vložené: 28. 5. 2017

VZN č. 2/2017

vzn 2-2017o poskytovaní elektornických služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,96 kB
Vložené: 28. 5. 2017

VZN č. 1/2017-HU

Általános érvényű rendelet 2017-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 577,58 kB
Vložené: 28. 5. 2017

VZN č. 1/2017

vzn 1-2017-určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy......pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 883,71 kB
Vložené: 30. 3. 2017

2016

VZN č. 2/2016

vzn č. 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Čr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,38 kB
Vložené: 30. 3. 2017

VZN č. 1/2016

vzn č.1-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 872,35 kB
Vložené: 30. 3. 2017

VZN č. 2/2016

vzn 2-2016 o nakladaní s kom.odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,68 MB
Vložené: 30. 3. 2017

Výpis z uznesenia č. 2/2016

výpisozč.22016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,61 kB
Vložené: 30. 3. 2017

2015

VZN č. 9/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov

VZN č. 9/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov
VZN č. 9-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 562,3 kB
Vložené: 31. 12. 2015

VZN č.8/2015 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Čiližskej Radvani

VZN č.8/2015 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Čiližskej Radvani
VZN č. 8-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 954,61 kB
Vložené: 31. 12. 2015

VZN č. 7/2015 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 7/2015 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 7-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,76 MB
Vložené: 31. 12. 2015

Dodatok č. 2 k VZN 7/2015

dodatok č. 2 k vzn č. 7-2015 o podmienkach urč. a vyberaní daní a poplatku za ko a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,52 kB
Vložené: 30. 3. 2017

Návrh dodatku č. 2 k VZN 7/2015

návrh dodatk č. 2 k vzn č.72015.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 243,63 kB
Vložené: 30. 3. 2017

Dodatok č. 1 k VZN 7/2015

dodatok 1 k vzn 72015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,36 kB
Vložené: 30. 3. 2017

Výpis z uznesenia OZ č. 74/2015

výpis uznesenie oz 742015.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 254,59 kB
Vložené: 30. 3. 2017

VZN č. 6/2015

vzn 62015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Vložené: 30. 3. 2017

VZN č. 5/2015

vzn 52015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,81 MB
Vložené: 30. 3. 2017

VZN č. 3/2015

vznmajetok 2015- navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,9 kB
Vložené: 30. 3. 2017

VZN č. 4/2015

vzn 4 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,77 kB
Vložené: 30. 3. 2017

VZN č. 3/2015

vzn 3 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,82 kB
Vložené: 30. 3. 2017

VZN č 2/2015

vzn 2 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,19 kB
Vložené: 30. 3. 2017

2014

VZN č. 2/2014

vzn_o podmienkachpredaja vyrobkov a poskytovania sluzieb na trhovych miestach v obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,82 kB
Vložené: 30. 3. 2017

VZN č. 1/2014

vzn obce Čiližská radvaň školské zariadenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,68 kB
Vložené: 30. 3. 2017

VZN č. 5/2014

vzn dane a poplatky 2015 - navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,97 kB
Vložené: 30. 3. 2017

2013

Dodatok k VZN č. 4/2013

dodatok k vzn 4-2013 o poskytovaní opatrovateľskej služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 524,81 kB
Vložené: 30. 3. 2017

VZN č. 1/2013

separovaný vzn (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 34,95 kB
Vložené: 30. 3. 2017

Zásady hospodárenia s majetkom obce

zásady hospodárenia s majetkom obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 118 kB
Vložené: 30. 3. 2017

VZN č. 3/2013

vzn obce Čiližská radvaň školské zariadenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 56,5 kB
Vložené: 30. 3. 2017

VZN č. 2/2013

vzn dotácie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 146,5 kB
Vložené: 30. 3. 2017

VZN č. 6/2013

vzn poplatok mŠ, skd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,04 kB
Vložené: 30. 3. 2017

VZN č. 4/2013

vzn opatrovateľská služba.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 99 kB
Vložené: 30. 3. 2017

2011

VZN č. 6/2011

23-12-2011_vzn dan 2012.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25 kB
Vložené: 29. 3. 2017

2009

VZN č. 10/2009

vzn o sluzbach.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41 kB
Vložené: 30. 3. 2017

VZN č. 7/2009

vzn 2010 dan z nehnutelnosti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 72,5 kB
Vložené: 30. 3. 2017

VZN č. 6/2009

vzn o pohrebnictve.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 82,5 kB
Vložené: 29. 3. 2017

2008

VZN č. 6/2008

vzn_o_verejnom poriadku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 66,5 kB
Vložené: 30. 3. 2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2008

dodatok č 1 k vzn.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15 kB
Vložené: 29. 3. 2017

2007

Výpis z uznesenia OZ č. 6-D-1/07

výpis z uznesenia oz.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 240,61 kB
Vložené: 30. 3. 2017

Zverejňovanie

Voľby prezidenta SR 2024

voľby prezidenta SR 2024

Voľby do EU parlamentu 2024

Voľby do EU parlamentu 2024

Kontakt

Obecný úrad
Čiližská Radvaň  č. 285
93008


Tel:(+421)5541 183
E-mail:obec.radvan@gmail.com
Web: www.csilizradvany.sk

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 13. 6. 2024
zamračené 18 °C 11 °C
piatok 14. 6. zamračené 22/10 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 25/12 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 22/16 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
hore