Navigáció

Tartalom

Dokumentumok

Közérdekű dokumentumok

Zámer č. 2/2017 Letöltve: 113x | 30.03.2017

Zámer č. 3/2014 Letöltve: 107x | 30.03.2017

Zámer č. 3/2015 Letöltve: 108x | 30.03.2017

Zámer č. 3/2017 Letöltve: 130x | 30.03.2017

Zámer č. 4/2014 Letöltve: 112x | 30.03.2017

Zámer č. 4/2017 Letöltve: 113x | 30.03.2017

Zámer č. 5/2015 Letöltve: 113x | 30.03.2017

Zámer č. 6/2015 Letöltve: 130x | 30.03.2017

Zámer na nájom miestností v zdravotnom stredisku Letöltve: 105x | 30.03.2017

Zámer predaja majetku č. 2/2014 Letöltve: 116x | 30.03.2017

Žiadosť o povolenia Letöltve: 214x | 30.03.2017

Zmeny a doplnky č. 1 k UPN Letöltve: 108x | 30.03.2017

Zmeny a doplnky k UPN č. 1/2008 Letöltve: 147x | 30.03.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta Letöltve: 121x | 30.03.2017

Zverejnenie a výzva Letöltve: 103x | 30.03.2017

Zverejnenie počtu obyvateľov Letöltve: 112x | 30.03.2017

Zverejnenie posudzovanie vplyvov Letöltve: 98x | 30.03.2017

Stránka