Navigáció

Tartalom

Dokumentumok

Közérdekű dokumentumok

Zámer č. 2/2015 Letöltve: 177x | 30.03.2017

Zámer č. 2/2017 Letöltve: 167x | 30.03.2017

Zámer č. 3/2014 Letöltve: 181x | 30.03.2017

Zámer č. 3/2015 Letöltve: 179x | 30.03.2017

Zámer č. 3/2017 Letöltve: 193x | 30.03.2017

Zámer č. 4/2014 Letöltve: 186x | 30.03.2017

Zámer č. 4/2017 Letöltve: 165x | 30.03.2017

Zámer č. 5/2015 Letöltve: 178x | 30.03.2017

Zámer č. 6/2015 Letöltve: 200x | 30.03.2017

Zámer na nájom miestností v zdravotnom stredisku Letöltve: 160x | 30.03.2017

Zámer predaja majetku č. 2/2014 Letöltve: 214x | 30.03.2017

Žiadosť o povolenia Letöltve: 309x | 30.03.2017

Zmeny a doplnky č. 1 k UPN Letöltve: 186x | 30.03.2017

Zmeny a doplnky k UPN č. 1/2008 Letöltve: 252x | 30.03.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta Letöltve: 179x | 30.03.2017

Zverejnenie a výzva Letöltve: 155x | 30.03.2017

Zverejnenie počtu obyvateľov Letöltve: 181x | 30.03.2017

Zverejnenie posudzovanie vplyvov Letöltve: 144x | 30.03.2017

Stránka