Navigácia

Obsah

Dokumentumok

Közérdekű dokumentumok

Zámer č. 2/2015 Stiahnuté: 205x | 30.03.2017

Zámer č. 2/2017 Stiahnuté: 198x | 30.03.2017

Zámer č. 3/2014 Stiahnuté: 209x | 30.03.2017

Zámer č. 3/2015 Stiahnuté: 203x | 30.03.2017

Zámer č. 3/2017 Stiahnuté: 231x | 30.03.2017

Zámer č. 4/2014 Stiahnuté: 218x | 30.03.2017

Zámer č. 4/2017 Stiahnuté: 198x | 30.03.2017

Zámer č. 5/2015 Stiahnuté: 227x | 30.03.2017

Zámer č. 6/2015 Stiahnuté: 230x | 30.03.2017

Zámer na nájom miestností v zdravotnom stredisku Stiahnuté: 197x | 30.03.2017

Zámer predaja majetku č. 2/2014 Stiahnuté: 272x | 30.03.2017

Žiadosť o povolenia Stiahnuté: 371x | 30.03.2017

Zmeny a doplnky č. 1 k UPN Stiahnuté: 214x | 30.03.2017

Zmeny a doplnky k UPN č. 1/2008 Stiahnuté: 293x | 30.03.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta Stiahnuté: 220x | 30.03.2017

Zverejnenie a výzva Stiahnuté: 206x | 30.03.2017

Zverejnenie počtu obyvateľov Stiahnuté: 211x | 30.03.2017

Zverejnenie posudzovanie vplyvov Stiahnuté: 174x | 30.03.2017

Stránka